NyhetsbildZoom
Idrottsverksamheten i Malax får gott betyg i en invånarenkät. Foto: Arash Matin

Vägar och idrott engagerar Malaxborna

Patrick Sjöholm -
Invånarenkät visar att skolor och idrott får gott betyg i Malax. Men bland den negativa responsen finns vägar och diskriminering.

Skola och idrottsaktiviteter får bäst betyg när Malaxborna fick säga sitt i en invånarenkät om likabehandling och jämställdhet inom kommunen. De svarande hade möjlighet att ge betygen 1-5; utgående från resultatet fungerar det mesta rätt bra i Malax. Alla områden har fått betyget tre eller högre.

– Resultaten är som helhet positiva men det finns förstås frågor som engagerar mer än andra. Deltagarantalet är lågt och jag får en känsla av att de som är missnöjda har fyllt i enkäten medan de som är nöjda har låtit bli, säger arbetsgruppens ordförande Christina Nygård.

Planering av vägar fick sämst betyg (3); vägarna engagerar tydligt invånarna eftersom 18 kommentarer inkom. De rör allt från fler cykelvägar till direkt önskan om bättre vägunderhåll.

Finskspråkiga missnöjda

Överlag ger finskspråkiga lägre vitsord i enkäten. Skolan får sämst vitsord: 1,9 och idrottsverksamheten får högsta betyg 2,8.

– Skolans låga vitsord överraskar mig eftersom min uppfattning är att de som har barn i skolan är nöjda. Men igen, det är tydligen de som är missnöjda som har besvarat enkäten, säger Nygård.

De finskspråkiga har även gett flest kommentarer om hälsovården. Bland annat konstateras att man inte alla gånger får vård på finska på hälsovårdscentralen. Bland den positiva responsen tycker många att Malax har lyckats bra och att både personal och service är bra i kommunen.

Många fall av diskriminering

Av de som svarade uppgav 30 procent att de någon gång har blivit diskriminerade eller orättvist behandlade. 87 kommentarer lämnades, de flesta angående enskilda fall. I enkäten gavs 91 förslag på hur likabehandlingen kunde förbättras.

I enkätsvaren finns också kommentarer i frågor om behandlingen av kvinnor: vänligare bemötande och ändrad attityd mot kvinnor önskas.

– Det här gäller främst kontakten med kommunens tekniska sektor och hur kvinnor upplever att de tidigare blev bemötta, säger Nygård.

Hur går ni vidare med invånarenkätens resultat?

– En konkret åtgärd är att vi nu intervjuar ledarna för olika kommunala avdelningar, de får ta del av kommentarerna som riktas till respektive avdelning.

Enkätresultaten kommer att användas när kommunen gör upp sin likabehandlingsplan. Kommunen har också på gång en skild jämställdhetsplan. Sammanlagt svarade 355 personer på enkäten, varav 296 var svenska och finska 51.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan