Andelen kvinnor ökar bland kommunanställda

Kerstin Nordman -
Andelen kvinnor bland Malax kommuns anställda ökar. Det framgår i kommunens nya jämställdhetsplan.

Första gången Malax gjorde en jämställdhetsplan, 1992, var andelen kvinnor 73,9 procent. År 2015 var andelen 85,4 procent.

En orsak är att mansdominerade branscher som brandväsendet och avbytarverksamheten överförts till andra arbetsgivare, en annan att kommunens tekniska sektor, som även den traditionellt varit mansdominerad, har färre anställda.

Enda jobben där andelen män ökat är bland assistenter och skolgångsbiträden. Annars talar siffrorna från 2015 sitt tydliga språk: Av närvårdarna var 107 kvinnor och 5 män, inom barndagvården arbetade 84 kvinnor och 5 män, bland lärarna var 52 kvinnor och 16 män, inom kökspersonalen fanns 24 kvinnor och en man och bland städarna 24 kvinnor men inte en enda man.

Det nya förslaget till jämställdhetsplan fokuserar på kommunen som arbetsgivare. Kommunstyrelsen tog fasta på att jämställdheten synbarligen minskat då den behandlade utkastet, och föreslog att Malax ska försöka få en ändring därvidlag.

– Då vi tillsätter tjänster ska vi givetvis välja den mest meriterade, men om det finns två riktigt jämbördiga kandidater ska vi ta den som företräder det kön som är i minoritet. Den här regeln går kanske inte att tillämpa överallt, men till exempel inom dagvården vore det bra med fler manliga förebilder, säger kommundirektör Mats Brandt.

I planen ingår också en kartläggning av lönerna sektorsvis. På pluskontot noterade styrelsen att inget tyder på att det finns könsrelaterade löneskillnader i Malax.

Däremot ligger lönenivån i Malax generellt under nivån i landskapet. För personalen inom social- och hälsovården kommer den löneharmonisering som utlovats i samband med förvaltningsreformen därför att medföra högre löner.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan