Kristinestad gav högsta budet

Anders Bergvik -
Det högsta budet för Helenasjukhuset, 20000 euro gavs av Kristinestad. Fullmäktige ska ännu välsigna affären.

Kristinestad kan bli ägare till Helenasjukhuset, för andra gången.

Stadsstyrelsen beslöt 16 januari ge fullmakt åt stadsjurist Niklas Granö att ropa in fastigheten på 4 500 kvadratmeter jämte sex hektar mark. Granö fick ge bud upp till 30 000 euro.

– Det är ett fint område, centralt beläget men huvudorsaken till att vi gick in för att köpa det var ändå osäkerheten som det skulle medfört med en ny ägare, säger Granö.

Hade en ny ägare lämnat huset vind för våg hade saneringen/rivningen hamnat på stadens lott och man tyckte det var bättre att sanera/riva åt sig själv istället för åt någon annan. Det är nyckelfrågan.

– Av alla dåliga alternativ var det här det minst dåliga. Vi har ett exempel på nära håll – Hotel Fenno i Vasa där stan tvingas sanera byggnaden då ägaren vägrar.

Budet är villkorligt. Affären ska ännu välsignas av stadsfullmäktige och beslutet vinna laga kraft.

– Därefter får vi göra en närmare bedömning om huset ska rivas eller saneras.

Tror du det blir diskussioner i fullmäktige?

– Säkert finns det de som har åsikter om affären, men jag tror att när alla bekantat sig med alternativet anser man ändå att det här i slutändan var allra klokast.

Går köpet i genom blir det här andra gången Kristinestad köper fastigheten.

2005 köpte staden Helenasjukhuset av Vasa sjukvårdsdistrikt för 200 000 euro, och sålde det till företaget Neurocity året därpå för 205 000 euro.

2007 sålde Neurocity fastigheten för en euro till företaget Nordic Property Holding. Följande år gick bägge företagen i konkurs, och Neurocity visade sig ha varit en bluff.

Staden har inte första inteckning i fastigheten, och har fortfarande inte fått de 205 000 euro som Neurocity skulle betala för den.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan