NyhetsbildZoom
Stig Nygård

Trump sopar golvet med avtal

Stig Nygård -
Trumps agerande är en obehaglig signal till övriga världen om att indelningen av människor i onda och goda blivit schablonmässigt brutal.

Omvärlden reagerade med bestörtning efter att Donald Trump i fredags undertecknat en förordning som i ett slag avbröt mottagandet av flyktingar under fyra månaders tid. Dessutom förbjuds medborgare i sju muslimska länder – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen – att resa in i USA under tre månaders tid.De nya förordningarna trädde i kraft med omedelbar verkan, vilket väckte förvirring, rädsla och protester, eftersom människor vid flygstationer och hamnar som hade giltigt visum, uppehållstillstånd och flyktingstatus, hindrades från att ta sig in i det USA de redan befann sig i.

Dekretet tolkas allmänt som att Trump nu vill infria sitt vallöfte om att införa ett muslimförbud. Beslutet marknadsfördes ändå som en åtgärd tänkt att ”säkerställa att de som beviljas flyktingstatus inte utgör ett hot för säkerheten i USA". Trump har identifierat de onda.

Också protesterna i USA har varit våldsamma och under söndagen hävde den federala domaren Ann Donnelly delar av förordningens verkställande. Enligt Donnelly kan personer med visum inte avvisas från USA. Tre andra domare gav senare liknande beslut.

Domarna tog däremot inte ställning till om dekretet är i enlighet med grundlagen.

Domstolarna kommer dock att fortsätta behandla dekretet. Motståndarna anser att det bryter mot den religionsfrihet som garanteras i USA:s grundlag. Grundlagen garanterar även rätten till en rättvis behandling. Tvisten kan gå ända till USA:s högsta domstol.USA:s konstitution stadgar ett klart och tydligt förbud mot att diskriminera människor utifrån nationellt ursprung. Men presidenten hänvisar till en specialregel som ger möjlighet att hindra inresor av människor som bedöms hota rikets säkerhet. Principerna ska prövas.

Senatens majoritetsledare Mitch McConnell prisade Trumps mål, men uttryckte sig försiktigt om de medel presidenten hade tagit i bruk.

- Men vi måste vara försiktiga då vi sätter det här i verket. Vi måste komma ihåg att många av våra bästa resurser i kampen mot islamistisk terror är muslimer antingen här hemma eller utomlands.

Många experter påpekar också att liknande åtgärder gör det svårt för USA att driva en effektiv utrikespolitik och kan försvåra amerikanska företags verksamhet i delar av världen.

Dekretet kommer knappast att göra USA säkrare och framför allt höjer det risken för angrepp mot amerikaner och amerikanska intressen utomlands.

Trumps presidentorder riskerar därför att bli direkt kontraproduktiv. Hans öppet anti-muslimska agenda kommer att spela IS i händerna. Det gör det lättare att sälja in budskapet till muslimer såväl i USA som i resten av världen att väst och islam är varandras naturliga fiender.

Det är särskilt märkligt med tanke på att västvärlden ihop med en rad muslimska länder är på god väg att besegra IS på slagfältet.

Ändå verkar vi bara ha sett början på någonting vi trodde vara omöjligt i en stat som USA, som tidigare, med Frihetsgudinnan som symbol, välkomnat alla som kommit till landet.

Nyhetskanalen CNN rapporterar om att Vita huset planerar ytterligare skärpningar av inresereglerna.

Enligt tv-kanalen ska en av Trumps topprådgivare, Stephen Miller, ha sagt att administrationen överväger att kräva att utländska besökare i USA meddelar vilka sociala medier och webbplatser de besöker samt överlämnar alla kontakter på sina mobiltelefoner. Personer som vägrar skulle inte beviljas inresa. CNN:s källor uppger att förslaget hittills endast diskuterats preliminärt.

President Trumps inreseförbud är inte bara motbjudande rent moraliskt. Det är direkt korkat och farligt. Beslutet ger intrycket av att vara impulsivt, naivt och ogenomtänkt.

Beslutet står också i strid med internationell rätt, hävdar James Hathaway, professor i flyktingrätt och internationell rätt vid universitetet i Michigan, och en av de ledande experterna i världen inom sitt gebit. Enligt Genèvekonventionen, som USA anslutit till, får man inte diskriminera utifrån flera olika grunder, bland annat religion. Och i det här fallet har han tydligt pratat om islamiska terrorister och islamiska stater. Det är klart att det är en diskriminering mot en grupp människor på grund av deras religion.

FN uppmanade på lördagen Trump att fortsätta sitt lands långa tradition av att välkomna flyktingar och garantera jämlik behandling av dem oberoende av ras, nationalitet och religion.

USA skjuter sig också i foten med inreseförbudet eftersom man nu stoppar många människor som kunde vara till nytta för landet. Det här är inte en konsekvent eller rationell politik sett från USA:s värden och nationella intressen.Dessutom står dekretet i strid med lagarna i USA. Därför utgör den federala domarens partiella upphävande av Trumps förordning endast startskottet till de rättsprocesser som väntar.

Förutom det lidande som enskilda individer nu utsatts för så och den skada USA:s anseende lidit, är Trumps agerande en obehaglig signal till övriga världen om att indelningen av människor i onda och goda blivit schablonmässigt brutal.

Trump struntar fullständigt i alla avtal och förpliktelser. Frågan är vilket avtal han sopar golvet med i morgon?

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan