Nämnd: Kvotflyktingar bara i år

Heidi Eriksson -
Omsorgsnämnden i Vörå föreslår att Vörå tar emot högst 20 kvotflyktingar, och bara för i år.

Vörå planerar ta emot 20–30 kvotflyktingar vartannat år, förutsatt att det finns lämpliga bostäder i kommunen. Men innan det slutgiltiga beslutet fattas vill kommunstyrelsen höra vad nämnderna tycker. Förslaget från omsorgsnämnden är att Vörå ska ta emot högst 20 kvotflyktingar och att beslutet ska gälla bara 2017. Nämnden anser att det är mer realistiskt att lyckas integrera 20 kvotflyktingar och lyckas det bra kan man sedan fatta nya beslut om fler kvotflyktingar.

– Det handlar om helheten, att man faktiskt lyckas integrera flyktingarna till självständiga och självförsörjande individer, säger omsorgschefen Christine Widd.

Nämnden listar en rad motiveringar till sitt beslut. De anser att det viktigt att kvotflyktingarna bor så centralt som möjligt för att ha lätt tillgång till butik och service. Boendet ska också ordnas på en plats med fungerande kollektivtrafik.

Nämnden lyfter fram sysselsättningsläget. Vörå har för tillfället 50 långtidsarbetslösa, varav 8 är kvotflyktingar från tidigare grupper. I december hade kommunen 247 arbetslösa och 19 ledigförklarade jobb.

Man hänvisar även till vård- och landskapsreformen där socialvården överförs till landskapet från och med den 1 januari 2019. Det är ännu oklart om flyktingverksamheten och integrationen ska överföras till landskapet.

Kommunstyrelsen har bett om utlåtanden också av svenska och finska bildningsnämnden samt av tekniska nämnden.

Tekniska nämnden konstaterar i sitt utlåtande att fastighetskansliet endast kan erbjuda ett fåtal lägenheter åt kvotflyktingar.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan