Jubileumsboken presenterades för en vecka sedan. Skribenten Lars Rosenblad visar upp boken för Janne Ylinen, vd för Halpa-Halli, ett av många företag som nämns i texterna.

En bra bok om aktiv spindel i näringslivet

Peter Stolpe -
”Exportfinlands framväxt” är en läsvärd bok med vissa kontro­versiella påståenden, anser VBL:s recensent och ekonomiredaktör Peter Stolpe.

Österbottens handelskammares nya bok är intressant läsning. Den firar handelskammarens 100-åriga historia med fokus på de senaste 25 åren.

Boken ger en bra inblick i handelskammarens arbete och speciellt i uppkomsten av näringslivets kluster i Vasa, Jakobstad och Karleby.

Jubileumsskriften berättar om hur Nordens viktigaste energikluster – Vasa – växte fram. Den ger också en inblick i Jakobstads mera spretiga men därmed också mera mångsidiga näringsliv.

Bokens intressantaste kapitel, enligt recensentens tycke, berör Karle­bys kemikluster. Det är en industri som, med tanke på sin storlek, sällan får den uppmärksamhet den förtjänar.

Boken berättar historien om hur två statsbolag startade det hela medan det sedan var internationella stor­företag som tog över. Dessa stor­bolag har under 2010-talet med­delat om eller gjort investeringar för minst en halv miljard euro i Karleby.

– Karleby är ett levande exempel på att utländskt ägande är bra för Finland, och att det inte finns någon orsak att vara rädd för det som föraktfullt ibland kallas för dotter­bolagsekonomi, sägs det i boken.

”Handelskammaren är företagen tillsammans” heter ett av kapitlen. Så är det och det är säkert orsaken till att boken valt att fokusera mycket på företag och klusterbildning. Det är ett bra grepp, eftersom det som händer inne på handelskammaren inte är det viktiga utan det som arbetet leder till ute på fältet.

Boken lyfter fram att det mesta som handelskammaren sysslar med är lagarbete med andra aktörer. Mycket av det här arbetet sker i det fördolda. Därför blir det svårt för en utomstående, alltså i det här fallet recensenten, att veta om det finns täckning för alla saker i boken.

Men, att det är handelskammarens roll som framhävs i sammanhangen är förstås naturligt i en bok om just handelskammaren. I boken står också saker som att ”handelskamrarna är de enda näringslivsorganisa­tionerna i Finland med regional närvaro”. Det är ett påstående som kanske kan uppröra andra aktörer, helt beroende på hur man väljer att tolka uttalandet.

Polemiken var ändå väntad – kanske till och med förväntad. Handelskammaren har genom historien inte varit rädd att uttala sig i känsliga frågor. Kammaren har till exempel tagit ställning för arbetskrafts­invandring och kommunfusioner. Recensenten har själv många gånger ringt till handelskammarens långvariga direktör, numera vd, Juha Häkkinen som aldrig har tvekat att ta ställning i viktiga frågor.

En intressant tolkning i boken handlar om Nokias strategiska felbeslut och hur de påverkat Österbotten. I boken sägs det att man i efter­hand ”kan hävda att det var en lycklig omständighet att Öster­botten inte blev djupare integrerat i Nokia­finland”.

”Men den analysen är endimen­sionell och den negativa konsekvensen är att Österbotten inte har byggt upp egna ICT-utbildningar på högsta nivå”, står det vidare.

Det finns påståenden man kan tycka vad man vill om i boken. Samtidigt är det tydligt att skribenten Lars Rosenblad, med en bakgrund som chefredaktör på Vasabladet, har god insyn i ämnet som helhet. Jag tycker mig också märka att redaktören Anna Jeanne Söderlund genom sina kontakter och kunskap har satt sin prägel på arbetet.

Skribenterna är tydliga med att boken inte är någon historik. Där tycker jag ändå de har fel. Det är visst en historik – även om den inte är uppbyggd på samma vis som många andra historiker.

På det stora hela är det här en mycket läsvärd bok som levererar god bakgrundsinformation om handelskammaren och det regionala näringslivet.

Boken är också välgjord rent tekniskt sett, till layout, tryck av UPC och så vidare. Det är läsning som rekommenderas.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Lokalt

Missväxt och tyfus spred skräck

NÖDÅREN 1866-1868 Död och elände plågar Finland i slutet av 1860-talet. Under de ödesdigra nödåren dör 270 000 finländare. Men i Finlands historia har nödåren hamnat i skymundan.

Lokalt

Skolan – den osynliga bomben som tickar

I åratal har man åtgärdat skolor först när ­mätningar visat problem med inomhusluften. Nu kämpar kommunerna för att hinna i kapp och förbi problemet.

Opinion

Kommunen, pengarna och vi

KOLUMN "Hösten innebär budgettider i både stat och kommun. Det är nu vi förtroendevalda ska bestämma de ekonomiska ramar som i kombination med investeringsbudgeten kommer att styra arbetet och utvecklingen i våra kommuner framöver", skriver Michaela Esch.

Nyhetsbild
Övriga annonser

Bli ekonomiskt oberoende

ANNONS FRÅN STK FINANS

Många drömmer om att bli ekonomiskt oberoende genom att låta deras kapital jobba för dem, men hur lyckas man egentligen?

Mest läst senaste veckan