NyhetsbildZoom
Nykarleby har ett nytt bibliotek, men fick ingen ny bibliotekschef. Foto: Arkiv/Janina Boström

Ingen bibliotekschef vald i Nykarleby

Britt Sund -
Bildningsnämnden i Nykarleby fick på onsdagen gå hem med oförrättat ärende.

Den person som nämnden skulle välja till ny bibliotekschef, eller Marina Sandström, hade nämligen innan mötet dragit tillbaka sin tjänsteansökan.

– Tyvärr, säger nämndordförande Greta Näs.

Nämnden hade kallat tre sökande, som var behöriga för tjänsten till intervju. Inför det slutliga valet var också nämnden helt enig om att välja Sandström till ny chef. Sandström är i dag bibliotekschef i Vörå.

Någon ny ansökningsrunda blir det inte i Nykarleby. Nämnden beslöt i stället att tjänsten som bibliotekschef tillfälligt, eller fram till den sista maj 2018, sköts av Liselott Harjulin. Harjulin fungerar sedan tidigare som tf chef i väntan på en ny bibliotekschef.

I Nykarleby ska också en ny välfärdschef utses inom kort - en chef som ska vara föredragande i den nya välfärdsnämnden som kommer att tillsättas efter kommunalvalet. Välfärdschefen ska internt rekryteras bland tre tjänsteinnehavare, eller chefen för kultur- och fritid, arbisrektorn eller bibliotekschefen. Valet borde redan ha gjorts, men man har inväntat valet av ny bibliotekschef, som gick i stöpet.

Tf bibliotekschef Harjulin har redan meddelat att hon inte står till förfogande för tjänsten som välfärdschef. På torsdag lämnade arbisrektor Anders Wingren in sin avskedsansökan. Kvar finns således endast en som i detta skede är valbar, eller Tina Nylund, chef för kultur och fritid.

Det är stadsstyrelsen som väljer välfärdschef.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan