Förbättrad konjunktur i Euroområdet

Andreas Kjellman, kapitalförvaltare Vasa Andelsbank, OP Private -
Under de senaste åren har vi sett en förbättrad konjunktur i USA medan vi i Europa har haft det trögare. Enligt vissa ekonomer börjar USA så småningom nå sin fulla potential i denna konjunkturcykel.

Centralbanken FED har också noterat den starka ekonomin landet befinner sig i och kommer med stor sannolikhet att höja räntan nästa vecka. Marknaden hoppas att Donald Trumps utlovade infrastruktursatsningar samt lägre företagsskatt förlänger konjunkturuppgången. Baksidan av myntet ligger i Trumps protektionistiska politik som marknaden ännu inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till.

I Europa har vi ett spännande år att vänta med många politiska händelser på agendan. Presidentval i Frankrike till våren, val i Tyskland till hösten och fortsättning på ”brexit” förhandlingarna. Många minns förra året som politiskt instabilt, och mindre dramatik lär det inte bli i år. Marknaden kan präglas av nyhetsflödet kring opinionsundersökningar i Frankrike ju närmare valet vi kommer, trots att fjolårets opinionsundersökningar inför valen visade sig vara opålitliga.

Flera ekonomiska indikatorer från Euroområdet har under de senaste månaderna gett signaler om en starkare konjunktur. Deflationsrisken är undanröjd och vi har officiellt uppnått Europeiska centralbankens målsättning på en årlig inflationstakt på 2 %. Orsaken beror till stor del på stigande råvarupriser och med råvarupriserna bortrensade var den så kallande kärninflationen 0,9 % på årsnivå i februari. Arbetslösheten har sjunkit under 10 % medan inköpschefsindex, detaljhandeln och industriproduktionen visar styrka. I och med de förbättrade konjunktursignalerna kommer de politiska valen något olämpligt.

Trots oroligheter kring de kommande valen går börsbolagen starkt och många bolag ser ljust på framtiden, vilket också syns i dividendutdelningarna. På Helsingforsbörsen är Nordea, Telia Company och Tieto exempel på bolag som med nuvarande aktiekurser ger en direktavkastning på över 5 %. För att erhålla respektive bolags dividend bör man äga aktien på årsstämman. Följande dag handlas aktien utan rätt till dividend.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan