Steven Frostdahl (SDP), Anna-Maja Henriksson (SFP), Peter Östman (KD), Peter Nygård (C) och Raija Kujanpää (Saml). Laura Ala-Kokko (De gröna) och Steven Frostdahl (SDP). Kommunalvalsdebatt i Rewell Center. Från vänster Stefan Håkans (VF), Laura Ala-Kokko (Gröna), Steven Frostdahl (SDP), Anna-Maja Henriksson (SFP), Peter Östman (KD), Peter Nygård (C), Raija Kujanpää (Saml) och Micael Westerholm (Sannf). Anna-Maja Henriksson SFP), Peter Östman (KD), Peter Nygård (C) och Raija Kujanpää (Saml). Publiken fick också ställa frågor under debatten. Stefan Håkans (VF)

"En svensktalande per skift räcker inte"

Anna Sourander -
Vård på svenska i Seinäjoki kommer inte att fungera med regeringens upplägg. Åtta kommunvalskandidater från alla riksdagspartier är överens.

De deltog i debatten

  • Anna-Maja Henriksson, SFP (Jakobstad), Peter Östman, KD (Larsmo), Laura Ala-Kokko, Gröna (Vasa), Raija Kujanpää, Saml (Vasa), Peter Nygård, Centern (Kristinestad), Micael Westerholm, Sannf (Korsholm), Steven Frostdahl, SDP (Nykarleby) och Stefan Håkans, VF (Korsholm).


– Seinäjoki kommer inte att klara av att ordna vård på svenska oberoende av om det är en eller två svensktalande per skift. Det vet alla som är här i dag och det tror jag de är medvetna om i Helsingfors också. Jag tror att det kommer en lösning och Vasa kommer att vara en del av den, säger Peter Nygård (C) kommunalvalskandidat i Kristinestad.

På torsdagskvällen ordnade Svenska Yle en direktsänd kommunalvalsdebatt i Rewell Center i Vasa. Temat för debatten var social- och hälsovård och då närmare bestämt hur vården kommer att se ut efter den planerade vårdreformen.

Jourreformen och beslutet att lämna Vasa centralsjukhus utan omfattande jour väckte egentligen inte särskilt mycket debatt bland kandidaterna. Ingen, inte ens de som representerar regeringspartierna, tror att Seinäjoki centralsjukhus klarar av att ordna vård på svenska, vilket förutsätts eftersom en del av patienterna som i dag vårdas i Vasa efter reformen troligtvis ska vårdas i Seinäjoki.

– Jag vet inte hur det ska fungera med en svensktalande per skift. Och vad händer om patienten behöver tas in på avdelningen, räcker det med tolk då? Nej, det gör det inte. Men vi har inte fått något konkret svar på detta. Beslutet hade aldrig tagits om Svenska folkpartiet suttit i regeringen, säger Anna-Maja Henriksson (SFP) riksdagsledamot och kommunalvalskandidat i Jakobstad.

Hennes konstaterande rev av dagens största applåder. På plats i Rewell Center fanns också en publik som fick ställa frågor.

Den planerade valfriheten inom vården tog fram en del skillnader mellan kandidaterna. SFP, De gröna och Kristdemokraterna är i princip för valfrihet, men inte enligt det förslag regeringen lagt fram.

– Att inte ha möjlighet att byta vem du vill ha vården av på ett år är inte full valfrihet, säger Peter Östman, ordförande för den kristdemokratiska riksdagsgruppen och kommunalvalskandidat i Larsmo.

Socialdemokraterna och Vänsterförbundet kritiserar valfriheten starkt och menar att den ger de stora vårdbolagen möjlighet att sko sig samtidigt som den ökar ojämlikheten inom vården.

– Man tror att det går att kontrollera marknaden från landskapen, men det går inte, säger Steven Frostdahl (SDP) från Nykarleby.

Enligt Raija Kujanpää (Saml), stadsfullmäktigeledamot och kandidat i Vasa, finns det ännu möjlighet att påverka det slutgiltiga valfrihetsförslaget, eftersom remissrundan ännu pågår.

– Men när det gäller val av valproducent för ett år framåt är jag bakom regeringens förslag.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan