NyhetsbildZoom
Anna Jungner-Nordgren omvaldes till ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Foto: Pressbild

"Feminismen väcker känslor"

Fredrik Westblom -
Anna Jungner-Nordgren återvaldes på söndagen till ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Jämställdhetsarbetet är fortfarande viktigt och förbundet vill nu fokusera på kommunerna, säger hon.

– Det känns bra. Det är en ära att leda ett så livskraftigt förbund.

Det säger Anna Jungner-Nordgren, Svenska kvinnoförbundets nyligen återvalda ordförande. Hon återvaldes på förbundets årsmöte som hölls i Vasa. Mötet avslutades på söndagen.

Jämställdhetsarbetet var en genomgående röd tråd för mötet, menar Jungner-Nordgren. Det lyftes fram i förbundets motioner, som bland annat kräver en könskonsekvensbedömning av de pågående samhällsreformerna samt en ny flaggdag för Edith Södergran, men det lyftes också fram i förbundets resolution som kräver ett kontinuerligt jämställdhetsarbete i kommunerna.

– Vi ville lyfta upp detta i och med vårens kommunalval. Det kommunala arbetet påverkar alla, både dig och mig, och därför är det viktigt med ett jämställdhetstänk.

Det första steget för att få en jämställd kommun är att skriva under den europeiska deklarationen om jämställdhet samt att skapa en jämställdhetsplan, men det räcker inte. Det krävs en ständig uppföljning, menar Jungner-Nordgren.

– Det gäller att ha ett genusperspektiv i det kommunala arbetet. Ett exempel är fritidsaktiviteterna: Får klassiskt "flickiga" sporter som ridning lika mycket medel som exempelvis ishockey, säger hon och fortsätter:

– Vare sig det gäller halltider eller resursfördelning mellan olika sportgrenar är det viktigt att göra en könskonsekvensbedömning. Det kommunala beslutsfattandet påverkar män och kvinnor olika.

Vad tycker du om samhällets syn på jämställdhet?

– Det beror på. Det finns partier som motarbetar detta medan andra är duktiga på att till exempel lyfta fram kvinnor. Det är positivt att vi allt oftare talar om jämställdhet men samtidigt är feminism fortfarande ett ord som väcker känslor.

Med tanke på vårens kommunalval: Hur ser du på att det nu finns ett feministiskt parti? Är det ett hot eller en möjlighet för er?

– Ju fler röster som talar för jämställdhet desto bättre. Samtidigt vill jag påstå att det är en väckarklocka för de etablerade partierna. Vi måste alla bli bättre på jämställdhet, säger Jungner-Nordgren.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan