Jenny Sanner Roosqvist välkomnar Kulturfondens Finlandssatsning och säger att allt som får upp svenskarnas ögon för Finland behövs. Anders Eriksson.

Finlandsbilden slipas i Sverige

FNB-SPT/HEIDI HAKALA -
En mediesatsning i anslutning till Finlands självständighetsjubileum ska ge svenskarna en mer nyanserad bild av sitt grannland.

Nu ska Finlandsbilden putsas i Sverige och därför kör kulturfonden för Sverige och Finland kör i gång med en mediesatsning. Från och med mars kan svenska journalister ansöka om pengar från fonden för att rapportera från Finland.

– Vi hoppas att stipendierna kan ge nya perspektiv och öka intresset i svensk media för det finländska samhälls- och kulturlivet. De kan bidra till reflektioner kring likheter och olikheter länderna emellan, hur Sverige och Finland bemöter de utmaningar och möjligheter som länderna står inför, säger fondens chef i Stockholm Mats Wallenius.

Med satsningen ska bevakningen av Finland öka både i svensk print, radio, teve, webb och poddcaster. Att Finland i år firar hundra år ansågs vara en bra tidpunkt att köra i gång satsningen som planerats under en längre tid.

– De som i dag är verksamma inom media i Sverige har inte samma självklara referensramar till Finland som äldre kolleger. Behovet av den här typen av stipendier har vuxit fram under årens lopp, säger Wallenius.

Pengar beviljas både för kortare reportageresor, längre arbetsvistelser, analyser och fördjupande reportage och riktar sig till både anställda och frilansande journalister. Den sammanlagda budgeten är cirka 70 000 euro per år.

– Omvärldens intresse för Norden ökar, men våra egna kunskaper om varandra de nordiska länderna emellan är ofta bristfälliga. Det kan bero på tidsbrist och brist på resurser, men också på avsaknaden av kontakter och en uppdaterad bild av våra nordiska länder, säger Wallenius.

Mer information hittas här.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan