NyhetsbildZoom
Jani Edström och Simon Lampenius vill inspirera folk till att leva miljösmartare. Foto: Emmi Korhonen

Ekofastan uppmanar till att inte stjäla

FNB–SPT-Jessica Suni -
Under påskfastan, som inleds 40 dagar före påsk, utövar de kristna avhållsamhet. Sedan sex år tillbaka ordnar evangelisk-lutherska kyrkan en kampanj om ekofasta. Temat för i år är återanvändning.

I Finland har den evangelisk-lutherska kyrkan i samarbete med andra samfund uppmuntrat folk till ekofasta sedan år 2012. Temana har varierat från mat till trafik. I år ligger fokus på att dra ner på nyinköp och pröva en enklare livsstil.

Jani Edström, sakkunnig inom ansvars- och rättvisefrågor på Kyrkostyrelsen, säger att den traditionella fastan får en ny innebörd i dagens värld.

– Det handlar om att ligga i tiden. Inte hade man några miljöhot på medeltiden när man hade fastor i klostren och kyrkan. Inkörda saker får också en ny dimension, det är inte det att vi tar bort det gamla.

Simon Lampenius, koordinator för sociala medier, tillägger att förvaltandet av skapelsen är stadigt förankrat i kyrkan. Årets ekofasta vill också anknyta till reformationen, som fyller 500 år i år.

– Man kan tänka att sjunde budet, ”Du ska inte stjäla”, också betyder att vi inte får stjäla av kommande generationer, säger Lampenius.

Målgruppen för kampanjen är i första hand kyrkans medlemmar som man försöker nå ut till bland annat via sociala medier. Ekofastan har en egen webbsida och en Facebook-grupp där folk kan dela med sig av sina tips.

Den svenska ekofastan genomförs i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund, nätverket Changemaker och Finska missionssällskapet.

Viktigt för kyrkans trovärdighet

Till de konkreta förslag som kampanjen tar upp är att byta, dela och reparera i stället för att slänga bort och köpa nytt. Bland de tips som tagits upp på Ekofastans webbsidor finns allt från enkla saker, som att klippa upp tandkrämstuben för att få ut all kräm, till innovativa skapelser av återvunnet material.

– Det gäller att uppmuntra människor till att använda sin fantasi. Slit- och slängmentaliteten tar ofta kål på den. Tänk på din hobby och hur du kunde minska det ekologiska avtrycket där, säger Jani Edström.

Han ser kampanjen som viktig för kyrkans trovärdighet på flera plan.

– Trovärdigheten är hög i de frågor där kyrkan är med och hjälper, allt diakonalt arbete och utvecklingssamarbete. Sedan är det också en kallelse, det hör till uppdraget.

Simon Lampenius säger att kyrkan nog sysslat med miljöverksamhet tidigare också men att samhällsklimatet kanske har ändrat i en sådan riktning att den uppmärksammas bättre. Ekofastan erbjuder en möjlighet till att ta fram frågan på ett nytt sätt.

– Inte tror jag att prästerna har predikat så jättemycket om miljöfrågor i predikstolarna. Det kunde vara bra om man nu någon gång under fastan skulle lyfta fram temat kring skapelsen också från det hållet, säger han.

Edström påpekar att kyrkans expertis inte ligger i miljöfrågor. På den punkten kan samarbetspartnerna hjälpa till. Kyrkan däremot kunde initiera en miljöreformation.

– Vi har möjlighet att plocka in miljöfrågorna i ett större sammanhang, säger han.

Ekofastan pågår fram till påsken. Olika församlingar deltar på olika sätt.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan