NyhetsbildZoom
Muddringsarbetet i Toby å inleddes i januari 2014. Foto: Arkiv/Linus Lindholm

Muddringen av Solf och Toby å går framåt

Linn Övergaard -
Muddringsprojektet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å framskrider trots att väderleksförhållandena inte har varit gynnande.

Muddringsarbetet inom projektet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å framskrider igen. Men vädret har hittills varit varierande och inga rejäla köldknäppar har förekommit, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Havsvattenståndet har varierat mycket, vilket har ökat problemen för grävarbeten i havsområdet. Trots dåliga förhållanden har 15 000 kubikmeter, det vill säga cirka 2000 traktorlass, grävts bort i översvämningsskyddsprojektet under mars månad.

I år har arbetet koncentrerat sig på att gräva förlängningen av Solf å. Avsikten med muddringsarbetena är att förbättra översvämningsskyddet i åarna. På grund av att åmynningarna är grunda finns det under vårarna en betydande risk för isproppar i området. Mynningarna dämmer också annars upp vatten i åarnas nedre lopp.

Projektet minskar översvämningsriskerna i nedre loppet av Toby å och Solf å. Området som drar nytta av projektet omfattar cirka 2900 hektar och i det ingår bland annat Vasa flygplats, motorvägen och andra områden i anslutning till viktig service, såsom industriområdet i Runsor.

Planen för projektet färdigställdes 2004 och efter det sökte vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp om tillstånd för att genomföra projektet. Tillståndet vann laga kraft sommaren 2010. Enligt beslutet ska projektet vara klart senast i juni 2018.

Projektet finansieras av staten, Korsholms kommun, Vasa stad och vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp. Projektets totala budget är 1,6 miljoner euro.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan