NyhetsbildZoom
I Korsnäståget är var femte person arbetslös. Med ett nytt projekt hoppas man få bukt på situationen. Foto: Linus Lindholm

Ny satsning ska aktivera arbetslösa

Harald Grönstrand -
För att förhindra marginalisering bland arbetslösa inleder Vasa stad ett nytt projekt. Syftet är att förbättra de arbetslösas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden igen.

Projektet heter Delaktighetssteg för sysselsättningsstigar och riktar främst in sig på arbetslösa i Korsnäståget och Lillkyro.

– Andelen arbetslösa är störst i Korsnäståget där den är hela 20 procent. Tar vi med småhusområdet runt är det 15 procent, säger Jonas Nylén som är administrativ chef för projektet.

Antalet arbetslösa är ändå större i Vasa centrum, men andelen är större i Korsnäståget.

– Vi vill förbättra deras möjligheter att få jobb senare. Vi har tänkt som så att vi ska upprätthålla deras arbetsförmåga så att de kan komma in i samhället igen, säger Nylén.

Projektet kostar 680 000 euro, men tre fjärdedelar av summan finansieras av Europeiska socialfonden. Förutom staden deltar tre föreningar och två församlingar med projektet, som börjar i maj och pågår i tre år.

– Vi har inte tidigare fått finansiering av ESF, så det är väldigt positivt.

Anders Nylén berättar att antalet arbetslösa i Vasa nu är fler än tidigare. Det här beror på att det varit dåliga ekonomiska tider, men han ser en ljusning.– Vi uppskattar att vi har 1 500–2 000 fler arbetslösa nu än vi hade för tio år sedan. Antagligen är det här på grund av det ekonomiska läget, men det håller på att svänga. Vår uppgift är att hålla de arbetslösa arbetsföra så att de kan få ett jobb igen, säger Nylén.

Han lyfter också upp att staden fått ett större ansvar i frågan än tidigare. Sedan Jupiter stängde sina dörrar finns det ett större behov än tidigare för dylik verksamhet.

– Det här projektet kommer mycket lägligt med tanke på det, säger Nylén.

I ett pressmeddelande berättare utvecklingsplanerare Marjo Hannu-Jama att projektet ger nya möjligheter till att utveckla verksamhetsmodeller och service.

– Det är viktigt att erbjuda en frivillig möjlighet att påverka den egna vardagen och göra den meningsfull. Syftet är att erbjuda platser för social delaktighet och en stärkande gemenskap för alla som deltar, säger Hannu-Jama.

För att stärka arbetslösas och marginaliserade personers delaktighet i samhället utvecklar man verksamheten på flera plan. Man kommer att utveckla både rehabiliterings- och utbildningsverksamheten, och man ska också satsa på välmående och hälsa.

– Inom projektet ordnas bland annat workshopar, utflykter, olika aktiviteter från motion till kultur och lärande av nytt. Dessutom finns det verksamhet som främjar mentala hälsa, välmående och rehabilitering samt hjälper till att identifiera de egna resurserna. I verksamheten utnyttjas ömsesidigt lärande mellan Lillkyro och Korsnäståget, säger Hannu-Jama.

I projektet ser man gärna att också stadens invånare engagerar sig och kommer med idéer. Man kommer att starta en webbplats för projektet, och man har också tänkt vara närvarande på sociala medier.

Projektet Delaktighetssteg för sysselsättningsstigar

  • Stadsstyrelsen beslöt i september att söka finansiering av Europeiska socialfonden för projektet.
  • Projektet ska främja arbets- och funktionsförmågan samt välmående hos arbetslösa och utslagna i Korsnäståget och Lillkyro.
  • Projekt pågår 1.5.2017–30.4.2020, och kostar 680?000 euro. Europeiska socialfonden finansierar 75 procent av summan.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan