Forskare: Vårdreformen försämrar inte valdeltagande

FNB -
Det finns farhågor om att den planerade vårdreformen kommer att minska valdeltagandet i kommunalvalet, eftersom reformen fråntar kommunerna en stor del av deras uppgifter. Men fullt så enkelt anser forskare inte att det är.

Valforskaren Sami Borg vid Tammerfors universitet påpekar att väljarna har många slags motiv för att rösta, alltid handlar de inte om minutiös analys.

– Det är en rätt liten minoritet som tänker rationellt att de inte ids rösta nu när kommunerna beslutar om mindre penningsummor, säger Borg.

Borg och akademilektor Sari Pikkala vid Åbo akademi gav på måndagen ut en rapport om trenderna och bland annat valdeltagandets utveckling i kommunalvalet.

Från 1960- till 1990-talet har valdeltagandet hållit sig över 70 procent men på 2000-talet har andelen oftast varit under 60 procent. I det förra kommunalvalet 2012 gav 58,3 procent sin röst.

Partimedlemskap har halverats

Nedgången i valdeltagandet beror till exempel på att kommunerna har blivit större. I små kommuner har väljarna röstat ivrigare.

Borg och Pikkalas rapport visar att valdeltagande sist var över 65 procent i kommuner med färre än 5 000 invånare men under 56 procent i kommuner med över 50 000 invånare.

En annan faktor som tär på valaktiviteten är att finländarna fjärmats från partierna.

– Ännu i början av 1980-talet hade partierna över 600 000 medlemmar medan de nu är klart under 300 000, säger Borg.

En bidragande faktor i årets val kan vara Sannfinländarnas dalande popularitet. Partiet har tidigare tilltalat soffliggarna men nu är många av väljarna besvikna på regeringens politik och kanske låter bli att rösta, tror Borg.

Personifieringen av politiken är också något som kan minska valdeltagandet i kommunalvalet. Det här märks bland annat i att presidentvalet är det allra populäraste valet. Kommunalvalet tilltalar inte väljarna på samma sätt, särskilt inte i mer avsides trakter då kandidaterna inte är bekanta från riksmedierna.

Men det finns också aspekter som tvärtom kan höja väljarnas aktivitet i det kommande valet. Regeringens mandatperiod har kommit halvvägs, vilket kan inspirera finländarna att ge regeringspartierna ett slags mellanbetyg.

Dessutom tror Borg att flytten av valet till våren kan påverka valdeltagandet.

– Det är ju en annan sak att rösta en söndag kväll i april än i slutet av oktober, säger han.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan