NyhetsbildZoom
Pedavoces vårkonsert får 1 000 euro i rese- och konferensbidrag från Högskolestiftelsen. Bilden är från körens vår­konsert i maj 2015. Foto: Arash Matin

Högskolestiftelsen delar ut en miljon euro

VBL -
Högskolestiftelsen i Öster­botten delar detta år ut en miljon euro för att stöda högskoleverksamhet på svenska i Österbotten.

Vårens utdelning omfattar 776 418 euro varav huvud­delen går till Åbo Akademi.

Utdelningen sker ur Hög­skolestiftelsen medel, Ann-Mari Finniläs fond och Iris och Thor Österholms fond.

Projekt: Prof. Margareta ­Wihersaari Energiteknik: professur 50 000 euro, ­amanuens 30 000 euro och gas­utveck­ling, planering 25 000 euro. Mass­kommunikation, lektorat, 55 000 euro, pol. dr. Kim Strandberg projekt Samtals­demokrati 50 000 ­euro, prof. Jan Saarela Svenskspråkiga samhället i Finland 50 000 ­euro, prof. Fritjof Sahlström m.fl. Flerspråkighets­pedago­gik 40 000 euro, fil. dr. ­Birgit Shaffar-Kronqvis Utforskande samtal 40 000 euro, pol. dr. Andreas Fagerholm Extre­mism och radikalism i Euro­pa 40 000 ­euro, prof. ­Mikael Nygård Väl­befinnande och hälsa (VHV) 50 000 ­euro, prof. Kristina­ Ström m.fl.

Fram-projektet 30 000 ­euro, prof. Ria Heilä-Ylikallio m.fl. Skriv­kompetens­projekt 30 000 euro, pol. dr. Karin Öster­man ­Cultagg 15 000 ­euro, prof. Kirsti­ Hemmi­ ­Alfen 40 000 euro, pol. dr. ­Anna Forsman @geing ­online 25 000 euro, Satu Laitila CLL, Internet of Things IoT i Energi­system 20 000 euro,­ verks.ledare Kimmo Rautanen Digital Experience Lab 30 000 euro, ped. mag.

Gunilla­ Eklund, forsknings­baserad lärarutbildning 10 000 euro, prof. ­Michaela Pörn Eklass­tandem 10 000 euro,­ docent Camilla Koski­nen, Ett liv värt att ­leva 5 000 euro, prof. Ria Heilä-­Yläkallio jäm­­förelse av modersmåls­­­didaktisk ­forskning 2 000 ­euro, fil. dr. Peter Ehrström och pol. dr. Marina Lindell Ämnes­överskridande forskning mellan statskunskap och vuxen­pedagogik 5 000 euro. Hel­sing­fors tvåspråkiga juristutbildning i Vasa 11 000 ­euro.

Svenska­ handelshögskolan i Vasa och Helsingfors Universitets jurist­utbildning i ­Vasa 10 000 euro. Helsingfors Universitets­ professur i energirätt i Vasa 10 000 euro. YH Novias kompetens­center ”Institut för automations­teknisk innovation” 17 000 euro. Matematik­tävlingen MatCup 5 000 euro.

Rese- och konferensbidrag:

Fil. mag. Sofie Tjäru 370 ­euro, prof. Jan Saarela 2 000 euro,­ Studentkören Pedavoces 1 000 euro, ped. lic. Caroline­ Doktar 810 euro, docent Jan-­Erik Romar 1 220 ­euro, pol. mag. Elisabeth Hästbacka 1 350 euro, pol. mag. Josefine­ Nyby 1 050 euro, ped. dr. ­Marina Lindell 1 350 euro, ped. dr. Christin Furu 2 704 euro, pol. mag. Camilla­ Härtull 1 050 euro, docent ­

Fredrica Nyqvist 1 409 euro, prof. Petri Salo 840 euro. Pol. mag Nina Enkvist 1 200 ­euro, fil. mag. Sofia Jusslin 600 ­euro, prof. Michaela Pörn 840 euro, pol. mag. Matilda Ståhl 1 100 euro, fil. lic. Ann-Sofi

Härmälä-Brasken 1 695 ­euro, prof. em. Sven-Erik Hansén­ 1 110 euro, prof. ­Mikael ­Nygård 1 540 euro, pol. mag.Sarah Åkerman 1 090 euro, fil. dr. Pia Sjöblom 730 euro,­ fil. dr. Tom Gullberg 1 500 ­euro, ped. lic. Britta Hannus-­Gullmets 800 euro, docent Anna Forsman 2 000 euro,­ pol. mag. Marja ­Kristiina ­Palmu 1 630 euro, ped. dr. Eva Ahlskog-Björkman 1 206 euro, fil. mag. ­Anders ­

Westerlund 830 euro, fil. dr. Birgit Schaffar-Kronqvist 1 200 euro, prof. Ria Heilä-­Ylikallio 900 euro, konstmag. Johan Wikström 586 euro, fil. dr. Peter Ehrström 2 100 ­euro, fil. dr. Cecilia Björk 900 euro, docent Pia Nyman-

Kurkiala­ 1 700 euro, pol. mag och fil. mag Johanna ­Söderholm 1 150 euro, ped. dr. ­

Gunilla Karlberg-Granlund 1 620 ­euro, ped. mag. ­Verneri Valasmo 960 euro, ped. mag. ­Noora Lehtonen 932 euro, ped. mag. Heidi Höglund 600 euro, pol. mag. Julia Klein 1 600 euro och pol. mag. ­Margita Sundstedt 2 096 euro.

Forskarstuderande:

Ped. mag. Annika Pastuhov­ 5 400 euro, ped. mag. ­Elisabeth Hästbacka 6 400 euro, pol. lic. Kristina Svels 3 000 euro, M. Phil. Naima Akhtar Malik 6 400 euro, fil. mag., HVM Lillemor Östman 5 000 euro, ped. mag. Josefine­ ­Nyby 6 400 euro, ped. mag. ­Nina Enkvist 5 400 euro, pol. mag. Alexandra Holm 6 400 euro, ped. mag. Matilda Ståhl 6 400 euro, pol. mag. Annette Bengs 6 400 euro och fil. mag. Åsa Hjelm 6 400 euro.

Stipendier för studerande:

Ped. kand. Sara Berg 300 euro,­ fil. mag. Janika Hinders­ 300 euro, ped. stud. Linda Kastus 100 euro, ped. kand. Pia West 100 euro, ped. kand. Lina Skata 100 euro, socio­nom Daniela Mård 300 euro,­ fil. kand. Ronja Sandbacka 300 euro, pol. kand. Sanna Sandvik 300 euro, pol. kand.

­Therese Gull 300 euro, ped. kand. ­Lina Häggdahl 100 euro,­ ped. kand. Sofie Lundell­ 100 euro, ped. kand. Jonathan Mård 300 euro, ped. kand. Emma Hägg­dahl 100 euro, HVK Jaana­ Kumpula­ 300 euro, ped. kand. Josefin­ ­

Anderssén 600 euro, pol. kand. Jenny­ Backström 100 euro, ped. kand. Birgitta­ ­Sjöstrand 300 euro,­ ped. stud. Alexia Sahl 600 euro, pol. kand. Natalie ­Madeleine 300 euro och pol. kand. ­

Johanna Rämänen 150 ­euro. Hankens studentkårs under­stödsförening, utlandsresor 2 000 euro.Vasa övnings­skola 500 euro.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan