Österbottens museum

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

Basutställningarna öppna: VAASA 400 – Staden berättar TERRANOVA – Kvarkens Naturcentrum HEDMANS samlingar Öppet: tisdag–söndag 10–17

Plats: Museigatan 3, Vasa