Opinion

Krönikor
Opinion
Johan Häggman
Opinion
Michaela Esch
Opinion
Peter Östman
Opinion
Christer Lindholm
Opinion
Cecilia Berg
Opinion
Marina Lindell
Opinion
Juha Ruusuvuori
Opinion
Joakim Strand
Opinion
Simon Gripenberg
Opinion
Sevendays.fi - Linn Jung
Opinion
Adam Thor Stefánsson Högnäs
Opinion
Ronja Boije
Opinion
Johnny Åkerholm

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

Ensamma eller tillsammans?

LEDARE Framtiden kräver ett förtroende mellan aktörer i regionen så att de litar på att det egna bästa går hand i hand med det gemensammas bästa.

Nyhetsbild

Diskrimineringsfritt– med "hei, hurrit"

11

Nu testas om arbetet mot rasism och diskriminering tas på allvar. Återstår att se vilka följder KuPS-klackens "hei, hurrit" får.

Nyhetsbild

Ut med moralen, in med Rehula

12

I en sann anda av öppenhet och demokrati kliver "Soteministern" Juha Rehula (C) nu in i grundlagsutskottet – för att där granska den lag- och reformberedning han själv ansvarat för som minister.

Nyhetsbild

De gröna tar plats i politiken

LEDARE Världen har förändrats snabbt och med det den politiska kartan.

Nyhetsbild

Medierna blir läsarstyrda

Ett österbottniskt mediebolag har självklart bättre förutsättningar än en Helsingforsstyrd mediemammut att leverera relevant lokaljournalistik i Österbotten.

Nyhetsbild

Närpes satsar tufft på vården

2

LEDARE Det är en djärv satsning som pågår kring hvc-området i Närpes. Behövlig men också en del av kapprustningen inför vårdreformen.

Nyhetsbild

Skarvhängning gynnar inte kustbefolkningens intressen

1

LEDARKOMMENTAR I sak börjar det kanske inte finnas mycket att tillägga i debatten om skarvens vara eller icke vara i längs kusten.

Nyhetsbild

Skogsägarna vann rond ett

LEDARE Regeringarna och skogsindustrin tänker i första hand på ekonomin och vad vi ska äta i morgon, inte på barnbarnens vardag.

Nyhetsbild

Rustar Sverige upp eller ned?

2

LEDARE Det spirande försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har stött på ett överraskande problem som kan äventyra det som byggts upp de senaste åren.

Nyhetsbild

Vårdbolagen vill köpa din hälsocentral

LEDARE En vårdreform som medger äkta konkurrens höjer priserna på vårdfastigheterna. Därför vill de privata vårdbolagen vara ute i god tid.

Nyhetsbild

Fixa eller flytta vindkraftverket

LEDARE Bullernivån för vindmöllan i Sundom har varit klart högre än prognoserna, och i efterhand kan vi konstatera att den byggdes för nära bosättningen.

Nyhetsbild

Skuldbelägg inte kvinnorna

1

LEDARE Den principiellt viktigaste aspekten är kvinnans egen rätt att bestämma om hon vill ha barn eller inte. Och att kvinnans värde inte baserar sig på om hon är mor eller inte.

Nyhetsbild

Jämnt i täten i norska valet

LEDARE På måndag går norrmännen till val för att välja ledamöter till stortinget. Opinionsmätningarna tyder på att det kan bli ett jämnt val.

Nyhetsbild

Det går bra nu, Finland

LEDARE Det är inte bara segrar i fotboll och basket som visar att Finland är på gång. Nu vann vi också Nordea. Det enda som kan stoppa oss är stängda gränser.

Nyhetsbild

Medan världen håller andan ...

1

LEDARE Dialog är den enda vägen framåt, också på bekostnad att omvärlden måste acceptera Nordkorea som kärnvapenmakt.

Nyhetsbild

Gamla Vasa har stor potential

LEDARE Gamla Borgå, Gamla Raumo.... Tyvärr har Vasa inte klarat av att utveckla Gamla Vasa efter branden 1852. Det är dags att övergå från ord till handling.

Nyhetsbild

Rosornas krig i ny tappning

LEDARE Presidentvalet blir ett ödesval inte enbart för SDP, utan framför allt för Antti Rinne. Ifall Tuula Haatainen gör ett katastrofval faller också Rinne.

Nyhetsbild

Rätt till spaning kräver ansvar

LEDARE Terrorattacken får inte användas som förevändning för överilade beslut.

Nyhetsbild

Att angöra en brygga

LEDARE Området runt Vasklotbron är ett av Vasas mest intressanta för tillfället. Projekten är ambitiösa då området ska förädlas.

Nyhetsbild

Färjan får sina pengar

LEDARKOMMENTAR Som väntat innehåller inte regeringens förslag till statsbudget för 2018 några större överraskningar.

Nyhetsbild

Det hänger inte bara på butiken

2

LEDARE Tack vare att beteende och attityder förändras har landsbygden en framtid. Det är sorgligt när butiken stänger dörren, men andra dörrar öppnas.

Nyhetsbild

Bättre tider – högre räntor?

LEDARE Merparten av hushållen torde klara av sina skulder utan större problem, men det finns all anledning att förbereda sig på räntestegringar.

Nyhetsbild

Nya dörrar öppnades i USA

LEDARE Mötet var en framgång. Många amerikanska tjänstemän tvingades läsa in sig på Finland, nya kontakter på personplanet knöts. Sådant är viktigt.

Nyhetsbild

I väntan på följande gallup

LEDARE Dagens politik: Det som förenar partierna är att partiordförande får gå ifall opinionsmätningarna inte visar ett tillräckligt starkt stöd för det egna partiet.

Nyhetsbild

Regeringens budgetmangling

1

LEDARE Statsminister Sipilä anser att Finland inte har råd med stora skattelättnader eftersom man ”inte ska dela ut sådant som inte finns”.

Nyhetsbild

Framtiden är redan här

LEDARE Vasaregionen siktar på att bli ett energins Silicon Valley. Det är bra. Då är det hög tid att satsa på kunskap, forskning och kvalitet.

Nyhetsbild

Minskad risk för utbrott

LEDARKOMMENTAR Det är tacksamt att se att arbetet med att få upp täckningsgraden för MPR-vaccinet är på stigande i Korsholm och Vörå.

Nyhetsbild

Samlingspartiet i Vasa behöver nystart

2

LEDARE En framgångsrik intressebevakning kräver att vi har starka representanter från så många partier som möjligt i regering och riksdag.

Nyhetsbild

Niinistö reser i västerled

LEDARE Hur som helst är besöket en fjäder i hatten för president Niinistö och ett erkännande för Finland.

Nyhetsbild

Vasa fördjupar Kinasamarbetet

LEDARE Kina-Finlandinstitutet är en viktig pusselbit med tanke på Vasaregionens framtid och åter ett exempel på att man själv bör vara ytterst aktiv för att nå sina mål.

Nyhetsbild

Tillsammans står vi starka

LEDARE Ett sårbart öppet samhälle är det pris vi tvingas betala för att leva upp till våra värderingar, vår syn på medmänsklighet och demokrati.

Nyhetsbild

Hur ska uni anta studerande?

LEDARE Reformera inträdesproven, avskaffa dem inte.

Nyhetsbild

Hatet är simpelt och fegt

2

KOMMENTAR Vansinne eller terror? På lördagsförmiddagen kom svaret: Polisen utreder dådet i Åbo som ett terrordåd. Krasst kunde man ställa sig frågan – spelar det egentligen någon roll?

Nyhetsbild

Naggande god, men för liten

1

LEDARKOMMENTAR Det går bara bättre för Wasaline. Passagerarna blir fler och fraktvolymerna växer. En orsak tror vd Peter Ståhlberg är att rederiet är så litet.

Nyhetsbild

Det tysta godkännandet

1

LEDARE Att tiga är att hålla med. Aldrig är det uttrycket så korrekt som då tystnaden riktas mot högerextremismen.

Nyhetsbild

Lättare stanna än återvända?

LEDARE Såväl återvändande österbottningar som studerande utifrån som stannar för med sig nya idéer. Idéer behövs.

Nyhetsbild

AI kommer – är du redo?

3

LEDARE Hur ska man fördela den ekonomiska vinningen från automatisering, robotisering och artificiell intelligens?

Nyhetsbild

I limbo i Libyen

68 procent av EU-medborgarna stöder enligt Eurobarometern en gemensam asyl- och migrationspolitik. I Finland är andelen 57 procent.

Nyhetsbild

Inga hetsare, säger Terho

Nu kom den, utfästelsen som ex-partiledaren Timo Soini trots påtryckningar aldrig kom med.

Nyhetsbild

Till blomkålens försvar

LEDARKOMMENTAR "Mat som inte används är vansinne. Det är bra att det finns en ryggmärgsreflex som säger så", skriver Viveca Dahl.

Nyhetsbild

Klok beredskap mot epidemier

LEDARE Det finns inga ofarliga sjukdomar. Vaccin är en billig livförsäkring.

Nyhetsbild

Mörk skugga som går igen

5

LEDARE Modern Slavery Index, alltså risken för slavliknande förhållanden i arbetslivet, steg i fjol i 20 av EU:s 28 medlemsländer.

Nyhetsbild

På tåget med Berner

LEDARE Än mer lokalt anpassade tågtidtabeller vore förstås inte illa. Men det är högst osäkert om minister Berner leder oss dit.

Nyhetsbild

Apropå en insändare

3

LEDARE ”Hur kan så mycket bli fel?”, frågar irriterad läsare. Luttrad journalist väljer att i stället förundra och glädja sig över att så mycket blir rätt.

Nyhetsbild

Liten fråga i riktning Åbo

1

Varpu Rajaniemi, regional utvecklingsdirektör vid Österbottens förbund, säger i söndagens VBL (6.8.) att hon inte förstår de uppsägningar som gjordes vid Åbo Akademi i fjol. ”Alla vet att vi behöver ut­bildade människor. Man får inte sparka dem!”

Insändare
Ria Heilä-Ylikallio
Mathias Skytte, ordförande Vasaregionens idrottshallar och stadsfullmäktigeledamot i Vasa, Mika Mäkisalo, vice ordförande Vasaregionens idrottshallar och kommunfullmäktigeledamot i Korsholm
Nils-Johan Englund
Carola Lithén
Olle Gull
Petri Salo, dekanus, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Yvonne Backholm, koordinator, Experience Lab, ÅA i Vasa, Torbjörn Sandelin, direktör för centret för livslångt lärande, ÅA, Camilla Forsberg, fortbilningschef, centret för livslångt lär
Sascha Camilli
Emily Gichuhi
Bernt Nordman, verksamhetsledare Natur och Miljö
Stefan Håkans
Helena Laine, psykoterapeut
Solveig Hildén, korsholmare
Rainer Nyberg, professor emeritus, Vasa, Mona Nilsson, ordförande för Strålskydsstiftelsen, Sverige
Lena Gammelgård, Korsholm
Stig-Göran Lassas, Harrström
Erik Danielsson, Umeå, ledamot (V) i Vattendelegationen för Bottenviken
Håkan P-H Rönnqvist
Per Lindeberg
Michael Luther, fullmäktige- och kommunstyrelseledamot, Korsholm
Stefan Håkans