Domstolen ansåg det bevisat att den cirka 40-åriga kvinnan bland annat hade haft samlag med två av sina tonåriga elever. För en tredje elevs del räckte bevisen inte till. Rätten ansåg att kvinnan hade utnyttjat sin position som lärare för att övertala sina elever till sexuella handlingar. Kvinnan dömdes också för grovt missbruk av tjänsteställning. Rätten dömde att hon ska avsättas från sin tjänst. Hon ålades dessutom betala 28.000 euro i ersättningar samt betydande rättegångskostnader. Kvinnan häktades i våras och frigavs i början av augusti. Domstolen beslöt att hon omgående ska häktas igen. FNB kunde på torsdagen inte nå åklagaren i fallet. Advokaten som representerade kvinnan ger enligt advokatbyrån inga kommentarer. FNB publicerar inte den dömdas namn för att skydda offren. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.