När de nederländska myndigheterna bad om handräckningen önskade de att frågan hemlighålls. Nu tas saken upp i offentligheten efter att den kommenterats i Nederländerna, sade Niinistö. Niinistö och utrikesminister Timo Soini (Sannf) ordnade en presskonferens på fredagen där de förklarade bakgrunden till att Finland bistått Nederländerna i utredningen. Niinistö sade att Finland vill delta i utredningen av hur det malaysiska passagerarplanet sköts ner. Niinistö sade under presskonferensen att beslutet att bidra till utredningen togs snabbt efter att Nederländerna bett om handräckning. Nederländerna kontaktade Finland eftersom vi har BUK-missiler. Niinistö uppger att Finland flera gånger skickat utredningsmaterial till Nederländerna. Men samtidigt har Finland tvingats ta ställning till om överlämnandet av uppgifterna och splitter från testerna till en tredje part strider mot inköpsavtalet för robotsystemet. Robotarna är köpta från Ryssland. – Att överlämna uppgifterna verkar vara en naturlig sak, men från en handelsjuridisk synvinkel är det inte det, sade Niinistö under presskonferensen. Niinistö tillade att Finland inte diskuterat utredningen med Ryssland. Ryska myndigheter har informerats om frågan men den har inte diskuterats, sade han. Provsprängningen genomfördes i oktober 2015. Niinistö uppger att han inte känner till var testen genomfördes. Nederländska utredare fanns med på platsen, uppgav han. – Jag vill betona att vi i alla skeden tvingats återvända till det ursprungliga dilemmat, hur villkoren i inköpsavtalet och överlämnandet av delar till en tredje part går att passa ihop. Niinistö sade att Nederländernas begäran var en svår fråga för Finland, men att beslutet fattades trots riskerna. Behöver mer information Mot slutet av våren kom den sista begäran om information från Nederländerna. Den här gången handlade det om missilernas egenskaper. Samtidigt informerades Finland om att uppgifterna skulle ges till den internationella gruppen som utreder nedskjutningen av MH17. – I den begäran fanns ingen deadline om när de väntar sig svar. Uppgiften om att utredargruppen ska ge ut en mellanrapport nådde Finland i mitten av september om jag förstått saken rätt, kanske lite tidigare, sade Niinistö. Helsingin Sanomat rapporterade på fredagen att resultaten av de robottest som gjorts i Finland inte kunnat utnyttjas i den internationella brottsutredningen eftersom Finlands regering inte beviljat tillstånd till det. Enligt Niinistö måste den senaste begäran ännu övervägas och Finland behöver preciserade uppgifter om hurdan information gruppen vill ha.