|

Misstänkt tobaksliga på finländska ambassaden

Finlands ambassad i Stockholm. Ambassadör Jarmo Viinanen satte stopp för langningen. Seppo Koskinen är professor i arbetsrätt vid Åbo universitet.
Nya siffror avslöjar: Tiotusentals cigaretter och flera hundra liter vin, öl och sprit kan ha langats vid Finlands ambassad i Stockholm.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Svenska staten har sannolikt gått miste om 20.000 euro i skatter per år, och nu kräver en professor att myndigheterna går till botten med langningen. För knappt två månader sedan släppte FNB en nyhetsbomb: Ambassadpersonal i Stockholm har langat skattefri alkohol och tobak. Varken finska eller svenska myndigheter utrett saken. Ingen vet hur omfattande langningen varit eller hur länge den pågått. Tidningarnas nyhetsbyrå Svensk Presstjänst valde därför att utreda saken. Varje skattefritt inköp måste godkännas av svenska Utrikesdepartementet och vi bad om alla ansökningar för åren 2013–2015. Efter en flera veckor lång sekretessprövning skickade departementet över 353 delvis mörkade papper med totalt 111 beställningar från två huvudsakliga leverantörer, danska Peter Justesen och finska ME Group. Halva priset Förutom moms slipper personer med diplomatstatus även punktskatter på alkohol och tobak, och de flesta beställningarna gällde sådana produkter som beskickningar kan köpa till ett pris som motsvarar ungefär halva detaljhandelns. För cigaretter är förmånen större då de beskattas hårdare. Skatteförmånen styrs av en internationell konvention och gör det billigare för diplomater att bjuda gäster på fina varor, både vid residensens tillställningar och privat – särskilt i de nordiska länderna där skatterna är höga. – Man bör komma ihåg att ambassaden ordnar över hundra tillställningar per år, säger Jarmo Viinanen, som tillträdde som ambassadör i augusti 2014. Han märkte snart att allt inte stod rätt till. Vid årsskiftet 2014/2015 satte han stopp för vad han beskriver som en ganska organiserad langning.

Ambassadör Jarmo Viinanen satte stopp för langningen.

Ambassadör Jarmo Viinanen satte stopp för langningen.

Inköpen minskade på bred front Men inte heller Viinanen kände till mängderna. SPT jämförde de genomsnittliga siffrorna för åren 2013 och 2014 med siffrorna för år 2015. Minskningen var dramatisk efter förbudet, vilket tyder på att stora delar av inköpen under tidigare år varit illegala. Vininköpen minskade med en tredjedel och inköpen av öl, longdrink och cider minskade med drygt hälften. Inköpen av cigaretter minskade med nästan nio tiondelar. Seppo Koskinen, professor i arbetsrätt vid Åbo universitet, har följt rapporteringen och förundrat sig över att den misstänkta langningen inte lett till några utredningar. – Langningen är förstås pinsam, minst sagt. Ambassaden företräder ju Finland. Personalen väntas följa lagar och ha hög moral och transparens i sin verksamhet, säger Seppo Koskinen. "Ingen tvekan" Han kommenterar siffrorna så här: – De talar sitt tydliga språk. Förändringen vid årsskiftet är märkbar och kan bara betyda en sak. Langning har definitivt förekommit, och den har varit omfattande, säger Seppo Koskinen. Vad borde göras nu? – Det är ganska allvarligt om kriminell verksamhet förekommit på ambassaden, på en plats där det kunnat ske med skydd av diplomatisk immunitet. Här finns en stark misstanke. Utrikesministeriet borde inleda en intern utredning, säger Seppo Koskinen.
Seppo Koskinen är professor i arbetsrätt vid Åbo universitet.

Seppo Koskinen är professor i arbetsrätt vid Åbo universitet.

Vinsten kan ha varit bra Han lyfter särskilt fram den stora mängden cigaretter. – Folk känner till deras hälsoeffekter. Ambassader bjuder sällan på tobak. Det är knappast många på ambassaden som röker heller. Det tyder på att cigaretterna har gått till utomstående. Sannolikt har de sålts vidare, säger Seppo Koskinen. I så fall har förtjänsterna varit goda. Ambassaden har köpt in cigaretter för under en krona styck. I detaljhandeln kostar en ask lätt 50 kronor. Om askarna, i teorin, sålts vidare för 40 kronor styck har försäljningen gett en årlig vinst på flera tusen euro. Svenska ambassaden har 28 anställda. En fjärdedel har diplomatstatus och rätt att köpa skattefritt. Jarmo Viinanen tror inte att langarna har tagit betalt, utan att de i stället velat ge arbetskamrater som saknar inköpsrätten del av samma förmån. Samtidigt säger sig Viinanen ha märkt att även ickerökande personal ville ha skattefri tobak. "Kunde få sparken" Seppo Koskinen anser att Utrikesministeriet nu borde höra alla inblandade. De nya uppgifterna kring mängderna borde vara skäl nog, menar han. – Har några få av ambassadens anställda bildat en kriminell liga med egen affärsverksamhet? Det torde främst gälla tobaken, men kanske också spriten och ölen. I så fall kunde det finnas skäl att avskeda dem ögonblickligen. Om ministeriet utreder saken bör allt ges offentlighet, enligt Seppo Koskinen. Därefter kunde andra myndigheter agera, till exempel svenska Skatteverket. Enligt SPT:s uträkning kan Sverige ha gått miste om punktskatter (accis) och moms på omkring 20.000 euro per år. Finska Skatteförvaltningen borde också vakna, anser Seppo Koskinen. – Det handlar ju om inkomst som de här personerna har fått på vidareförsäljningen men som de knappast deklarerat, säger han.

Utrikesministeriet: Viktigast att det stoppades

Det finns skäl att granska ambassadens inköp. Det säger Ari Rouhe på Utrikesministeriet. När ambassadör Jarmo Viinanen rapporterade om sina langningsmisstankar fick han stöd från Utrikesministeriet. – Vi såg det som viktigast att han satte stopp för det. Vår uppfattning var att situationen inte krävde ytterligare åtgärder, säger Ari Rouhe, administrationschef på Utrikesministeriet. Rouhe får för första gången höra hur stor minskningen var. Han kan inte dra några säkra slutsatser utifrån det. – Men visst kan en del förklaras av att man ändrat tillvägagångssätt. Professor Koskinen anser att ni borde starta en utredning. Vad tycker du? – Siffrorna säger inget om vad enskilda tjänstemän gjort. Dessutom har det gått lång tid. Folk glömmer. Det finns också preskriptionstider för tjänstebrott. Svenskarna avvaktar Koskinen menar att den nya informationen som kommit fram ändrar även den saken. – Så är det, ja. Visst kan det finnas skäl att granska det hela nu, säger Ari Rouhe, som dagen efter intervjun i ett e-postbrev gör klart att Utrikesministeriet kommer att inleda en utredning: "Vi ska ta fram mer information och se vilka slutsatser vi kan dra”, skriver Rouhe. Siffrorna har presenterats för Sveriges Utrikesdepartement. I ett e-brev gör Johan Tegel, t.f chef på UD:s presstjänst, klart att svenskarna står passiva: ”Den information Ni inkommer med ger ej vid handen att något otillbörligt pågått.”

Så stor kan langningen ha varit

 • Inköpen av vin, sprit, öl och cigaretter minskade märkbart efter årsskiftet 2014/2015 då finska ambassaden i Stockholm ändrade sitt förfarande. Minskningen kan motsvara langningen.
 • Så här mycket minskade inköpen:
 • Tobak: 26620 cigaretter per år eller 3,5 askar per dag.
 • Sprit: 184 liter per år eller 0,5 liter per dag.
 • Öl, longdrink och cider: 3646 burkar per år eller 10 burkar per dag.
 • Vin: 943 flaskor per år eller 2,5 flaskor per dag.
 • För tobak motsvarar det en minskning på nästan 90 procent, för sprit och öl drygt 50 procent och för vin 33 procent.
 • Svenska staten tros ha gått miste om punktskatter och moms som uppgår till 192?600 kronor eller 20000 euro.

Sexuellt ofredande

 • Härvan på ambassaden fick sin början i juli då det kom fram att ambassadör Jarmo Viinanen ska ha utsatt kvinnliga gäster för sexuellt ofredande.
 • Ministeriets interna utredning om misstänkt ofredande pågår. Viinanen har kallats hem och jobbar med nya uppgifter på Utrikesministeriet. Han ska själv höras om ett par veckor.
 • Jarmo Viinanen är uppvuxen i Jakobstad.
Kommentarer

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan