Vasa stad undersöker möjligheten att ansöka om Teslas så kallade Gigafactory.

Teslas första jättefabrik som tillverkar litiumjonbatterier invigdes i Nevada i USA i juli 2016. Senare börjar fabriken tillverka också elbilar, och kommer när den är klar 2020 att sysselsätta 6500 personer.

För tre veckor sedan berättade Tesla att bolaget tänker bygga en motsvarande fabrik också i Europa.

Förra veckan fick Vasa stads ledning ta del av idén som fyra privatpersoner, Toni och Panu Laturi, Jukka Hakala och Mark Linder lade fram.

- Det fina var att stadsdirektören inte sade att han är intresserad, han sa: det här gör vi, säger Toni Laturi.

Enligt stadsdirektör Tomas Häyry har Vasa redan ett par år sökt nästa möjlighet, något som gör att man kan ta ett ordentligt språng, "the big fish" har man kallat det internt.

Nu är den stora fisken här.

Vasas trumfkort som etableringsställe för fabriken är Nordens mest betydande energiteknologikluster samt Europas största litiumförekomst i Kaustby, som ligger nära. Litiumkarbonat som förädlas ur litium används just i litiumjonbatterier.

Den här kombinationen av energiteknologiskt kunnande och råmaterial som behövs för batteriproduktionen är unik i världen.

– Vasas energikluster och Tesla har ett gemensamt mål; att få världen att snabbare övergå till hållbar energi. Vi har ypperliga möjligheter att vara Teslas partner och etableringsställe för Gigafactory i Europa, säger Häyry.

– Vi behöver visionära och världsomspännande gärningar. Det här är ett projekt som bygger upp Vasas framtid för flera generationer framåt.

Den blivande näringsministern och riksdagsledamoten Mika Lintilä (C) stöder Vasas projekt. Enligt honom visar det på just sådant mod och sådan företagsamhet som nu behövs också i större omfattning i Finland.

– Det här är en fin möjlighet för hela Finland, jag är mycket entusiastisk över projektet. Jag kommer för egen del att stöda projektet så mycket som möjligt, säger Lintilä.

För främjande av fabriksprojektet samlar Vasa en omfattande koalition, där det ingår både sakkunniga inom teknologi, forskning, logistik, ekonomiska konsekvenser, projektledning och internationell kommunikation som är viktiga med tanke på projektet.

Projektets första konsekvensbedömning och en närmare processbeskrivning färdigställs under det första kvartalet av år 2017. Någon möjlig placering för fabriken har inte nämnts ännu i det här skedet.

Teslas första Gigafactory hör till de största byggnaderna i världen, då den blir färdig omfattar den närmare en miljon kvadratmeter. Fabrikens årliga kapacitet inom batteriproduktionen är 35 gigawattimmar (GWh) – en GWh är en miljon kWh. Byggkostnaderna för fabriken är fem miljarder dollar och den nytta som den medför för delstaten Nevada har beräknats till 100 miljarder dollar. Motsvarande fabriker planeras också av andra bolag.

Vasa stad har öppnat en sajt för sitt projekt, https://www.gigafactory.fi, samt skapat en hashtag, #gigavaasa.