I nuläget omfattas bindor och tamponger av en mervärdesskatt på 24 procent. Sarkkinen föreslår att skatten sänks till tio procent såsom för övriga hälsoprodukter.

– En kvinna kan lägga tusentals euro på mensskydd under sin livstid. Det vore rättvist och rimligt att dessa nödvändiga produkter omfattas av den lägre momsen. På så sätt skulle vi lindra de specialutgifter som kvinnor betalar på grund av sitt kön, säger Sarkkinen i ett pressmeddelande.

Enligt henne klassificerar många EU-länder bindor och tamponger som hälsoprodukter med lägre mervärdesskatt.