Ulf Nylund säger att banken gärna stöder barn och ungdomar, idrotten ligger honom varmt om hjärtat och han ser en fördel i att Wasagroup, som bygger hallen, är ett lokalt företag.

Dessutom tycker han om idén att stöda verksamhet ute i kommunerna.

– Jag är så glad för det här. Och klart att banken kommer att nyttja hallen kontinuerligt. Det här är viktigt när vi tänker på personalen. Vi har 70 anställda, som snabbt kan ta sig till hallen, förutom kontoret i Smedsby och i Vasa har vi personal i Vörå och Malax, som får en resväg på högst en halvtimme.

Med bankens investering i fem år får hallen namnet OP-Arena.

Det här konceptet att bygga en hall i privat regi för offentlig service, är unikt i landet. Wasagroup ansvarar för idrottshallens utveckling och planering. Hallen ägs av fastighetsutvecklingsfonden WGF-II som i sin tur ägs av fondbolaget Wasagroup Funds.

Kommunens barn och ungdomar ska använda hallen på vardagarna under skoltid. Kvällstid sköts verksamheten av en privat aktör, då allmänheten har möjlighet att använda hallen

Wasagroup, som bygger hallen, ser stor potential i konceptet att kommunen inte bygger själv utan hyr in verksamhet. 

– Det här är effektivt användning och vi har en bra samarbetspartner i Vasa Andelsbank. Korsholms kommun är innovativ som bygger på det här sättet, säger Petteri Saarinen, försäljningschef på Wasagroup.