SDP har de allra äldsta medlemmarna medan De grönas medlemmar är yngst i partijämförelsen. Det framgår av en undersökning vid Åbo universitet.

En betydande andel av Centerns medlemmar är fortsättningsvis lantbrukare från glesbygden. Samlingspartiets medlemmar är ofta högutbildade och/eller företagare som bor i stora städer, medan vänsterpartiernas medlemmar ofta fortsättningsvis representerar arbetarintressen. Skillnaderna märks också i partiernas väljare.

Undersökningen Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot baserar sig på enkätsvar som samlades in i fjol höstas. Över 12 000 medlemmar i de sex största partierna deltog.