Enligt Keskisuomalainen anser Försvarsmakten att det nuvarande systemet med inryckning två gånger om året fungerar bra.

Niinistö anser däremot att det rådande systemet är problematiskt med tanke på Försvarsmaktens insatsberedskap.

På ministerns stab sade man i förrgår till tidningen att en eventuell ändring av inryckningarna behandlas på politisk nivå i samband med att riksdagen behandlar försvarsredogörelsen under våren.