Tvångsavvisningar av asylsökande till konfliktländer bör avbrytas, skriver president Tarja Halonen i ett inlägg i Helsingin Sanomat (HS) på lördagen.

Halonen anser att finländska myndigheter borde bekanta sig med förhållandena i konfliktländerna på plats, träffa myndigheterna där och uppdatera uppgifterna om läget i länderna.

Under tiden bör tvångsavvisningarna avbrytas och en ny bedömning göras när myndigheterna har bekantat sig med situationen i konfliktländerna, skriver Halonen.

Halonen påminner om att Utrikesministeriet inte rekommenderar att finländare reser till Afghanistan, Irak eller Syrien.

– Samtidigt anser myndigheterna att det inte finns något hinder för att skicka personer som förföljts tillbaka dit, skriver Halonen.

Sipilä litar på myndigheterna

Statsminister Juha Sipilä (C) säger i en kommentar till Halonens inlägg att han litar på de finska myndigheternas bedömningar om säkerhetsläget i de länder flyktingarna kommer från.

– Jag har mycket noga gått igenom processen bakom landrapporterna, och jag litar på att de görs på ett korrekt vis, sade Sipilä till journalister i samband med Centerns partifullmäktigemöte i Tammerfors.

Han poängterade att rapporterna görs i ett nära samarbete med övriga EU-länder.

– Om till exempel Sverige skulle ändra sin bedömning om ett land eller en region inom ett land, påverkar det omedelbart hur vi i Finland bedömer situationen.

Sipilä säger sig vara redo att höja antalet kvotflyktingar i Finland om man kan komma överens om en helhetslösning för Europa.

Nerg: Svårt att ändra

Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg säger att Halonens förslag om att stoppa avvisningarna är problematiskt. Hon säger att polisen är förpliktigad att avbryta en tillbakasändning endast om krig bryter ut i landet flyktingen kommer från. I övriga fall har situationen redan bedömts av Migrationsverket, förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Då situationen i konfliktområdena hela tiden följs med och den Högsta förvaltningsdomstolen godkänt beslutet är det svårt att hitta en hållbar motivering för att stoppa processen, säger Nerg.

– På vilken grund skulle bedömningen klassas som felaktig?

Nerg påminner om att Finland inte skickar någon tillbaka till Syrien. I Afghanistan har Finland bland annat en ambassad som kan förse myndigheterna med information.

Enligt Nerg gäller tvångsavvisningarna för tillfället drygt trehundra personer.