I största delen av Finland är det gynnsamma förhållanden för päronpest, visar Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kartläggning. Den farliga sjukdomen drabbar frukt- och prydnadsväxter och orsakas av en bakterie som sprids främst via importerade plantor.

Växtsjukdomen päronpest kräver en viss slags temperatur och fuktighet för att kunna utvecklas och just nu bedöms risken vara förhöjd i bland annat Vasa, Kauhajoki och Seinäjoki. Uppskattningen är riktgivande så det gäller för producenter att själva bevaka sina plantor.

Symptom på päronpest är bland annat att blomställningarna vissnar och dör, döda blommor torkar och svartnar, grenarna blir bruna och spetsarna på unga skott böjs neråt.

På Eviras webbplats finns en karta där man kan följa med riskvärderingen. Misstänker man att man har hittat päronpest ska man genast meddela Evira.

Päronpest kom för första gången till Finland 2014. Sjukdomen är inte farlig för människan.