– Vi har alltid haft en nära relation med Finland. Vi är alltid redo att hjälpa Finland, svarade Trump när FNB ställde en fråga om bilateral hjälp vid behov.

Trump betonade också att USA har en väldigt beskyddande inställning i fråga om Östersjöområdet och att landet har goda vänner där.

Han talade i beundrande ordalag om relationerna mellan Finland och Ryssland.

– Ryssland respekterar Finland. Det är ett av få länder i regionen (nära Ryssland) som har varit fritt från Ryssland i hela hundra år, sade han.

– Finland kommer bra överens med Ryssland och jag hoppas att även USA en dag kommer att komma bra överens med Ryssland.

Trump berömde också det finska försvaret och försvarsmakten, som han noterade är stor i förhållande till folkmängden.

– Militärt är Finland ett land som väcker respekt.

Trump uttryckte också uppskattning för det finländska kunnandet mot cyberterrorism.


"Finland ingen rådgivare"

Trumps tid som president har kantats med skandaler som handlat om Ryssland. När Trump talade med journalisterna på presskonferensen var det tydligt att han riktade sig till den inhemska publiken då han förklarade varför USA borde stå på god fot med Ryssland.

– Det är ett stort land – en kärnvapenmakt – ett land som det vore bra om vi kom överens med, sade han.

– Det är viktigt för världsfredens skull.

Under journalisternas frågestund efter presidenternas egna anföranden konstaterade Niinistö att Finland inte ser sig som en rådgivare vad gäller relationerna mellan USA och Ryssland, men att Finland gör sitt yttersta för att bevara freden i Östersjöområdet.

– Vi tänker att vi gör allt för att upprätthålla freden, sade Niinistö.

Han nämnde också att han träffat Rysslands president Vladimir Putin nyligen.

– Då var de närvarande medierna intresserade av att veta varför den kinesiska flottan håller en gemensam krigsövning med Ryssland på Östersjön. Putin betonade att den inte är riktad mot någon.

– Mitt svar var att vi övar med Sverige och USA, och att inte heller det är emot någon.


Solidaritet med Åbo

På presskonferensen framförde Trump sina kondoleanser med anledning av knivattacken i Åbo.

– Vi står i solidaritet tillsammans med er mot terrorismhotet. Vi måste alla jobba tillsammans för att besegra terroristerna, sade Trump.

Trump tackade Niinistö för Finlands insatser mot IS och konstaterade att Finland gör ett viktigt jobb i Afghanistan. Niinistö svarade att Finland fortsättningsvis binder sig till den globala koalitionen mot IS.

Trump berömde också Finland som en ledande expert inom cybersäkerhet.

– Vi borde de facto ringa er riktigt snart, ni gör ett otroligt jobb och vi gratulerar er, sade Trump.

Trump lyfte också fram att Finland tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet efter USA och konstaterade att båda länderna kan gynnas ekonomiskt vad gäller regionen.

– Finland har en stark tro på att både handeln och miljön kan vinna i det arktiska området, sade Niinistö.

Trump såg också till att gratulera Finland som fyller 100 år i år. Med anledning av jubileet donerar USA en halv miljon dollar till Fulbright-utbytesprogrammet länderna emellan. Niinistö tackade Trump för goda diskussioner och för jubileumsgåvan.