– Kortfattat anser jag att det är ett bra beslut att höja garantipensionen. Den underlättar vardagen för de som har det sämst ställt. Givetvis kan man alltid diskutera prioriteringar och ifall summan var tillräckligt hög men beslutet är ett steg i rätt riktning.

Det här säger Ole Norrback, ordförande för Svenska pensionärsförbundet, som kommentar till regeringens budgetförslag. Han säger sig ha förståelse för regeringen:

– Det här är en rutinbudget men det finns samtidigt inte rum för särskilt mycket förändringar i ett läge där såväl ekonomin som skulderna växer.

Många pensionärer hade enligt Norrback hoppats på att den så kallade solidaritetsskatten, som främst berör personer med högre lön eller pension, skulle slopas. Så blev inte fallet.

– Men å andra sidan är den tidsbestämd. Om inget oväntat händer kommer skatten tas bort om två år.

De stora utmaningarna för såväl pensionärerna som för regeringen är hälsovårdsreformen, som inte berördes i det nya budgetförslaget då reformen sköts upp.