Målet är att varna medborgare för till exempel naturkatastrofer och terrorattacker. Varningsmeddelandena ska till exempel skickas via sms.

Frågan presenterades i veckan av Europaparlamentets utskott för EU:s inre marknad och konsumentskydd. Utlåtandet ska ännu behandlas av industriutskottet och en omröstning ordnas senare i Europaparlamentet.