– Det har varit en givande eftermiddag, säger Joakim Strand (SFP) då vi får tag i honom.

Han sitter ännu på flygplatsen i Stockholm och ska flyga hem till Finland. Han deltog i Sveriges riksdags hedrande av Finlands hundraårsjubileum, vilket innefattade bland annat seminarier, diskussioner och lunch med talmannen.

Joakim Strand fick också möjligheten att framföra Vasas hälsning till kronprinsessan Victoria.

– Det svenska kungahuset känner bra till historien kring de finländska kuststäderna, säger Strand.

Under dagen togs också Kvarken upp till diskussion.

– Jag ser det som glädjande att man följer med Kvarkenprojekten i Sverige. Inte bara färjtrafiken utan även andra projekt, säger han.