|

En debatt där träden skymmer skogen

NyhetsbildZoom
Intressanta frågor om skogssektorn hamnade i skuggan av personangrepp, hotfull epost och släktutredningar.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

I drygt ett par månader har en insändardebatt pågått mellan Österbottens Svenska Producentförbund (ÖSP) och en handfull kritiker. Några av kritikerna, och tonfallet, är kända från gångna decennier som en del av "bondeoppositionen". Från ÖSP/SLC:s sida är det främst SLC-ordföranden Mats Nylund som tagit debatten.

Som ett osynligt spöke över hela dispyten hänger Bo-Göran Lillandt med sina epostutskick, men som hittills inte haft sitt namn under en enda insändare i debatten. Innan jul meddelade Nylund att han polisanmäler Lillandt för hot. Den 22 december ägnade Landsbygdens Folk ett par sidor åt det hela.

Som för att illustrera den perfekta karikatyren av en ankdammsdebatt har det utförligt beskrivits hur några av kritikerna och föremålen för kritiken är släkt med varandra på olika sätt.

Gnistan som tände debatten var ett fall där Metsä Group grovt överskattat virkesbeståndet på ett skogsskifte i Petalax. Senare ville skogsbolaget belägga paret som sålde virket med munkavle som villkor för fortsatta diskussioner om eventuell kompensation.


Allt sammantaget en trist historia. Men en historia som också belyser intressanta frågeställningar. Därför är det synd att debatten blivit så fokuserad på person och andra villovägar.

Exempelvis frågan om vilka stolar en förtroendevald inom en intresseorganisation kan eller ska sitta på är inte helt irrelevant. Är det lämpligt att ordförandena för ÖSP och SLC sitter i Metsä Groups fullmäktige?

En utmärkt position för att företräda skogsbrukarnas intresse, kan man tycka. Å andra sidan kan det bädda för lojalitetskonflikter.

Visserligen är Metsä Group i grunden ett andelslag. Till sakens natur hör att dess fullmäktige består av skogsägare och de flesta av dem är medlemmar i någon intresseorganisation, en skogsvårdsförening om inte annat.

Men Metsä Group är också som de flesta andelsjättar ett bolag med vinstkrav och egenintresse, som agerar ungefär som vilket annat bolag som helst – inte alltid på det sätt skogsägarna skulle önska.

De förtroendevaldas roller i detta måste kunna diskuteras och problematiseras – givetvis på ett sakligt sätt – även av någon som inte är medlem i berörda intresseorganisationer, något som getts stor betydelse i den nu aktuella debatten.

Samtidigt finns det skäl att lyfta blicken mot hela skogssektorn.

Marknaden domineras i praktiken av tre stora aktörer, med vissa regionala variationer. Deras grundintresse är givetvis högt pris på slutprodukten och lågt på råvaran. Tidvis har bolagen varit mer än lovligt rörande överens om den saken, vilket den fortfarande aktuella kartellhärvan visar.

När utsikterna i branschen sett dystrare ut har de inte dragit sig för att i offentligheten kräva lägre virkespriser för att rädda industrin. Däremellan klagas det ibland på "virkesbrist", vilket fritt översatt betyder att priset på inhemskt virke är för högt.

Exempelvis när nu Metsä Groups storsatsning i Äänekoski börjar snurra på allvar, uppstår det av allt att döma virkesbrist igen. Därför kommer importen av virke att öka bland annat via Kaskö hamn (VBL 2.1).

Sedan länge har skogsvårdsföreningarna varit den part som ska stå på skogsägarnas sida, och kan exempelvis bistå med att konkurrensutsätta bolag när en skogsägare vill sälja.

Men föreningarna har genom lagstiftning också blivit kommersiella aktörer. Exempelvis i Österbotten exporterar skogsvårdsföreningens bolag avsevärda mängder massaved till Sverige från hamnen i Kristinestad.

En fördel är att avsättningen för virke ökar. En möjlig nackdel är att gränsen mellan intressebevakning och kommersiella intressen suddas ut också här.

Skogssektorn är med andra ord en intrikat väv av intressen och lojaliteter på en marknad som inte till alla delar fungerar på helt sunda villkor.

Det är frågor väl värda att diskutera i offentligheten. 632 000 finländare är skogsägare.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan