Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen inspekterade sju vallokaler förra veckan. Inspektionen gjordes av två tjänstemän, varav den ena satt i rullstol. I vallokalerna i Vichtis och Lojo saknades valbås för funktionshindrade som använder sig av rullstol eller andra hjälpmedel, vilket innebär att valhemligheten äventyrades.

I vallokalen i Grankulla stadshus upptäcktes brister i tillgängligheten. Tröskeln till vallokalen är så hög att en rullstolsburen väljare inte kan ta sig över tröskeln på egen hand. I Vichtis var vindfånget invid entrén så trångt att det saknades svängrum för rullstolar.

Utöver dessa tillkortakommanden uppdagades också brister i skyltningen i samtliga vallokaler som granskades av JO. Justitieombudsmannen har informerat sina observationer till centralvalnämnderna i de inspekterade kommunerna. JO har sedan 2016 haft som uppgift att bevaka de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.