Unikt projekt – psykologi på universitetsnivå redan i gymnasiet

NyhetsbildZoom
Kursen i psykologi på universitetsnivå gjorde Katarina Rönnqvist ännu mera övertygad – hon ska söka in till psykologistudier. Till höger Cecilia Skinnars. Foto: Mikael Nybacka
En grupp gymnasister har ägnat två dagar åt psykologistudier på universitetsnivå. Det utan att sätta sin fot i en högskolestad – studierna har skett i Gymnasiet i Petalax.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Kursdeltagarna, som kommer från Närpes Gymnasium, Vasa Gymnasium och Gymnasiet i Petalax, är bokstavligen före sin tid.

En liknande kurs har aldrig hållits tidigare, men enligt den nya gymnasielag som nu är på remissrunda blir gymnasierna i framtiden skyldiga att ordna en del av studierna i samarbete med högskolorna.

Abiturienten Katarina Rönnqvist säger att kursen varit intressant och givande. Den har gjort henne ännu mera övertygad än tidigare om att hon ska söka in till psykologistudier.

– Vi har fått reda på mycket mera än vi gjort på studiebesöken, bland annat om lässcheman och forskningsarbete – och om att det inte – som vi tidigare fått höra – är omöjligt att få en studieplats. Bara man läser på ordentligt ska det kunna ordna sig.

Tillsammans med sin klasskamrat Cecilia Skinnars ska hon nu göra en enkätundersökning. Kursdagarna och undersökningen ger dem en tillämpad kurs i betyget.

Zoom

Emily von Julin och Christa Bäckström, båda psykologistuderande, skulle gärna själva ha bekantat sig mera med universitetsstudier då de gick i gymnasiet. Foto: Mikael Nybacka


Lärare på psykologikursen är Emily von Julin och Christa Bäckström, fjärde respektive tredje årets psykologistuderande vid Åbo Akademi.

– Vi har ju begränsad tid, men vi har försökt ta upp de största skillnaderna mellan psykologin i gymnasiet och på universitet, planerat forskningsuppgifter och också talat om evidensbaserat tänkande, det vill säga tänkande baserat på vetenskaplig forskning, säger Emily von Julin.

Brobygge mellan andra och tredje stadiet

  • En ny gymnasielag är nu på remiss. Avsikten är att den träder i kraft 2019.

  • En viktig förändring som föreslås är att alla gymnasielever ska ges möjlighet att pröva på högskolestudier och att gymnasierna ska bli skyldiga att ordna en del av studierna i samarbete med högskolor.
  • Kursdagarna ” Psykologi efter gymnasiestudierna” är ett exempel på hur samarbetet kan utformas. De riktades till elever i Vi 7-gymnasierna och leddes av två psykologistuderande vid Åbo Akademi.
  • De har planerats inom ramen för Utbildningsstyrelsens nationella utvecklingsprojekt LUKE,där tre svenskösterbottniska gymnasier tagits med: Gymnasiet i Petalax, Vasa övningsskolas gymnasium och Pedersöre Gymnasium.
  • Inom samma nätverk planeras även ett annat samarbete mellan gymnasierna och psykologin vid Åbo Akademi. Tanken där är att gymnasister ska kunna avlägga fem studiepoäng i personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi som distanskurser.


De skulle gärna ha gått en likadan kurs under sin tid i gymnasiet.

– Min enda kontakt till psykologistudier på universitetet var att en lärarvikarie, som då själv studerade psykologi, berättade om sina studier. Det väckte mitt intresse, säger Christa Bäckström.

Förutom att de fått prova på att undervisa får de studiepoäng för inhoppet som lärare.

Zoom

Emily von Julin, psykologistuderande vid Åbo Akademi, på besök i Petalax för att introducera en grupp gymnasister i universitetsstudier. Foto: Mikael Nybacka


Idén till kursen kommer från Simon Hansell, psykologilärare vid Gymnasiet i Petalax, som också planerat programmet tillsammans med ÅA-professorn Partrick Jern.

– Tanken är att ge gymnasieeleverna en bild av universitetsstudier och att slå hål på en del myter om psykologi. Kursen är till nytta för alla parter. Den har bidragit till att utveckla ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till omvärlden hos de gymnasiestuderande.

– För mig och andra gymnasielärare som deltagit har det varit intressant att vara med och lyssna. För oss var kursen fortbildning, säger Simon Hansell.

Margareta Bast Gullberg, rektor vid Gymnasiet i Petalax, är lite fundersam inför en del saker i förslaget till ny gymnasielag, men ett tätare samarbete med högskolorna stöder hon helhjärtat.

– Det är ett nödvändigt samarbete. Nu, då antagningen till högskolor ändras så att studentbetyget får större vikt, blir det läroämnet som ger studieplatsen. Det är också bra att professorer och gymnasielektorer sätter sig ner tillsammans och planerar kurser.

Hon utgår ifrån att det ska finnas ett samarbete med högskolorna inom alla ämnen på andra stadiet.

– Det viktiga är inte var och hur det ordnas, utan att vi får närmare kontakt. i fråga om att använda digital teknik i undervisningen kunde tredje stadiet ha mycket att lära av oss, för där är andra stadiet långt på väg, säger hon.

Kommentarer

Mest läst senaste veckan