|

ARTIKEL Det borde dansas mer i skolorna

I dag, den 29 april, firas den internationella dansdagen. Dansen har firats som en konst- och uttrycksform tillgänglig för alla detta just detta datum sedan år 1982.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Innan du fortsätter...

Tack vare våra prenumeranter kan vi fortsätta leverera kvalitativa lokalnyheter. Bli prenumerant du också!

1 månad för 1€ Fortsätt till artikeln
Det här är en argumenterande text. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vi uppmärksammar att dans inkluderar rörelse, känslor, musik, kommunikation, glädje, historia, kultur, politik, berättelser – listan är lång. Dans är även en etablerad form för lärande och kroppslig kunskap.

Men, vilken är dansens roll i dagens skolor?

När jag blickar tillbaka på min egen skolgång minns jag dans som ringlekar, koreografier som läraren lärde ut och eleverna imiterade, samt polonäsen på julfesterna. Så ser det ut på många håll i Finland även idag.

Missförstå mig rätt; dans i skolan är på alla sätt och vis bra. Som pedagogisk forskare intresserad av dans i skolan undrar jag ändå om vi använder dansens pedagogiska potential till fullo på det sättet.

I läroplanen för den grundläggande utbildningen nämns dans endast som en mångsidig motionsform i ämnet gymnastik, men dansens estetiska och kreativa aspekter betonas inte.

Forskning visar att meningsskapande genom kreativ dans utvecklar kritiskt tänkande, kan stärka självkänslan och främja kreativitet och samarbetsförmåga. Faktum är att elever minns ämnesinnehållet bättre när det förkroppsligas och uttrycks genom kroppen.

Trots detta måste forskare fortsättningsvis motivera dansens kunskapsbidrag i förhållande till övriga uttrycksformer i skolan.

Med stöd i tidigare forskning är min utsaga att vi inte vet tillräckligt om hur dans kan tas in i den vardagliga undervisningspraktiken och forskare har länge efterlyst mer forskning om dans i skolan. Det vi däremot vet är att dans kan användas i alla ämnen.

Föreställ er att dans används för att tolka dikter, förstå grammatik, visualisera atomens uppbyggnad, lära sig nya ord på olika språk, gestalta geometriska former, belysa olika kulturer.


Men om man inte ”kan dansa”, hur fungerar dans i skolan då?

Först och främst, alla kan dansa. Alla kan dansa enligt egen kropp och egen förmåga. Det finns en skillnad mellan att undervisa i dans och genom dans.

Den stora frågan är: vad är lärandemålet? Är lärandemålet att lära ut dansteknik, då behövs en danslärare. Är lärandemålet att undervisa genom dans, då kan vilken lärare som helst ta in dans i klassrummet.

Möjligheterna med dans i skolan är oändliga. Föreställ er att dans används för att tolka dikter, förstå grammatik, visualisera atomens uppbyggnad, lära sig nya ord på olika språk, gestalta geometriska former, belysa olika kulturer. Dans erbjuder dessutom eleverna ett avbrott i den ofta stillasittande skolvardagen.

Dagens skola har som uppgift att erbjuda elever möjligheter att utveckla multilitteracitet, det vill säga förmågan att förstå, tolka och producera mening i olika uttrycksformer. Verbala uttrycksformer har starkt fokus i skolan, men hur är det med kroppsliga uttrycksformer?

Kroppsliga uttrycksformer uppmärksammas dessvärre inte i lika stor utsträckning som de verbala och dans är en möjlig lösning på hur det kroppsliga kan få starkare betoning.

Kanske det blir macarena i köket, fågeldansen i hissen eller dansimprovisation på gatan.


Forskningsprojektet LiteDans – Att utmana litteracitet med dans i skolan utforskar dans som kroppslig uttrycksform i skolan. Projektet utförs av forskare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i samarbete med danslärare Lotta Kaarla, Regionala danscentret i Österbotten och några projektskolor.

Genom att vi tar in dans i skolan får kroppsliga uttrycksformer mer synlighet och eleverna erbjuds en mångsidig undervisning.

Men i dag, på dansens dag, kommer vi ihåg den glädje som dans för med sig. Jag tänker svänga om i en dans. Kanske det blir macarena i köket, fågeldansen i hissen eller dansimprovisation på gatan.

Vilken blir din dans i dag?

Mest läst senaste veckan