|

Ledarkommentar: Ändamålet helgar inte medlen

NyhetsbildZoom
Viveca Dahl.
”Åbo Akademi är till 85 procent fokuserad blott på språkliga frågor.”
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Påståendet syftar på ÅA:s enhet i Vasa. Det hittas i det senaste numret av gratispublikationen Mega (upplaga 100 000, delas ut i hela Österbotten och delar av Södra Österbotten.)

Artikeln ingår i en serie - sammanlagt femton delar utlovas - med ”fakta för att belysa de aspekter som den nuvarande kommunstrukturen påverkar negativt.”

Skribenten/skribenterna är anonym(a).

Del fyra, där ÅA-uppgiften ovan ingår, handlar om universitetsutbildningen i Vasa.

ÅA i Vasa utbildar lärare, samhällsvetare (inklusive journalister), vårdvetare, socialpolitiker, utvecklingspsykologer... På vilket sätt skulle sådan utbildning till 85 procent handla om språkliga frågor? Används ordet språk för att beteckna allt som inte är teknisk utbildning? Eller ses universitetsutbildning på svenska automatiskt som en fokusering ”blott på språkliga frågor”?

En gratispublikation behöver inte följa de etiska regler som styr professionell journalistik - men nog Finlands lag, där det stadgas att ”utgivaren av en periodisk publikation eller nätpublikation skall utse en ansvarig redaktör för publikationen”. (Finlex 13.6.20003/4609).

Om Megas underrubrik ”Regionens utvecklare” faktiskt är allvarligt menad, borde texter med faktaambitioner var signerade och en namngiven ansvarig utgivare finnas. I nuläget nämns enbart utgivarbolaget UPCmedia och den enda personen i redaktionen.

Debatt är viktigt och kan, i frågor som delar opinionen, tillföra båda åsiktslägren nya insikter. Men den ska inte föras under anonymitetens täckmantel. Till fördel är också om den inte kryddas med populistiskt förenklade utgjutelser som ”Förr köpte H:fors herrar mark och skog för brännvin och spottstyver. I dag sparar H:fors herrarna pengar via att småkommunerna inte förstår sig på högskolor utan är nöjda med en ny byskola/ny centralskola.”

Ändamålet helgar inte medlen.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Lokalt

Nu gäller övertidsförbud på centralsjukhuset – "Borde inte påverka patientsäkerheten"

VASA Fackföreningarnas protest mot regeringens lagförslag påverkar antagligen vardagen på centralsjukhuset. Det tror huvudförtroendemannen Kim Berg: "Det händer varje dag att någon måste byta skift eller jobba övertid."

Nyhetsbild
Lokalt

Åklagaren om slopat åtal: Fann inte heller skäl att misstänka Försvarsmakten för brott

Åklagaren i Raseborgsfallet kunde ha bett om tilläggsutredningar kring Försvarsmaktens eventuella skuld, men valde att låta bli.

Nyhetsbild
Lokalt

Nina Smulters avhandling ger resultat: Förbättrar vården för hjärtopererade

Det kan hända plötsligt, utan förvarning. Patienten som nyligen blivit hjärtopererad kan bli aggressiv, förvirrad eller reagera långsamt. Tillståndet kallas delirium och Malaxbon Nina Smulter lyfter upp det i sin doktorsavhandling – ett arbete som redan lett till förändrade vårdrutiner.

Nyhetsbild
Lokalt

Kaskö syr ihop nytt sparpaket - "Nu lånar vi till driften"

Kaskö Inom kort ska ledande politiker och tjänstemän i Kaskö föreslå åtgärder som ska få stadens ekonomi i balans. Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) säger att verkligheten just nu är att staden lånar till driften.

Nyhetsbild
Lokalt

Fårfarmare i rätten – åklagaren kräver livstids djurhållningsförbud

En 66-årig man från Korsholm åtalas för grova djurskyddsbrott. Det handlar om fallet där veterinärerna fattade beslut om att avliva 102 av hans misskötta får för snart ett år sen.

Mest läst senaste veckan