|

Lagförändring ska förbättra barnets ställning

Regeringen vill revidera lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Barnens rätt att delta i behandlingen av ärenden som berör dem ska förbättras.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Revideringen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt är ett av regeringens viktigaste projekt som gäller barn, skriver justitieminister Antti Häkkänen (Saml) i ett pressmeddelande i på onsdagen. Avsikten med revideringen är att se till att barnets bästa tillgodoses bättre.

Lagen ska innehålla nya bestämmelser om vårdnadshavarnas skyldighet att skydda barnet mot våld, att vårda relationer med personer som står barnet nära och att medverka till att umgängesrätten tillgodoses.

Förslaget till reviderad lag betonar föräldrarnas och vårdnadshavarnas ansvar att beakta barnets synvinkel i alla situationer, det vill säga också när föräldrarna är oeniga om frågor som gäller vårdnad eller umgängesrätt.

Plock ur förslaget till reviderad lag om vårdnad om barn och umgängesrätt

  • Föräldrar ska kunna avtala - eller domstolen besluta - om att barnet ska bo växelvis hos vardera föräldern. Det växelvisa boendet skulle synas i befolkningsdatasystemet och därmed bättre beskriva barnets boende då hen bor lika mycket hos vardera föräldern.
  • För barnet ska kunna fastställas rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära, det vill säga med vilken barnet har ett etablerat förhållande som kan jämställas med förhållandet mellan ett barn och en förälder.
  • Bestämmelser om föräldrarnas skyldighet att medverka till att umgängesrätten tillgodoses och ett förbud mot att påverka barnet på ett osakligt sätt ska tillföras lagen.
  • Lagen ska innehålla detaljerade bestämmelser om hörande av barn i domstol och hos socialmyndigheterna. Domstolen ska vid hörandet kunna anlita ett sakkunnigbiträde. Biträdet ska främst se till att hörandet sker på ett barnvänligt sätt. Barnets åsikt ska enligt förslaget utredas också i ostridiga ärenden. I dessa fall är det i första hand vårdnadshavarnas uppgift att ta reda på barnets åsikt.
  • I syfte att påskynda rättegångsförfarandet föreslås bestämmelser om en skyldighet att behandla ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt skyndsamt och ordna det första sammanträdet utan obefogat dröjsmål. En uppenbart ogrundad ansökan om ändring av ett avtal eller ett beslut ska enligt förslaget avslås redan i ett skriftligt förfarande.
  • Man ska i större utsträckning kunna komma överens om vårdnad och umgängesrätt genom ett avtal som fastställs av socialmyndigheterna. Föräldrarna ska kunna komma överens om uppgiftsfördelningen mellan sig, rätten att få uppgifter och om att vårdnaden om barnet vid sidan av föräldrarna anförtros någon annan person.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan