Vasa sjukvårdsdistrikt meddelar att det har förekommit enstaka fall där man i hemförhållanden gett för stora doser D-vitamin åt barn. D-vitamindropparna är köpta på internet och är starkare än vanliga d-vitamindroppar.

I pressmeddelandet specificeras inte vilken typ av droppar eller tillverkare det är frågan om.

Sjukvårdsdistriktet påminner om att D-vitamin är ett nödvändigt kosttillskott för växande barn och unga. Men överdosering kan leda till problem eftersom kalciumkoncentrationen i blodet stiger.

Läs också: Läkare: Barn behöver D-vitamin men för höga doser kan vara livsfarligt

Om en överdosering har skett ska den egna hälsovårdscentralen kontaktas.

D-vitaminförgiftning kan i värsta fall leda till svåra och permanenta organskador. Doseringen ska ske enligt de nationella rekommendationerna. Från två veckors ålder upp till 12 månader gäller 10 mikrogram per dygn. Mellan två och 17 års ålder gäller 7,5 mikrogram per dygn.

Medvetet överdoserar av D-vitamin åt barn kan leda till brottsanmälan, skriver Vasa sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.