|

Glöm både svett och ömma muskler – använd MinSkog.fi!

NyhetsbildZoom

Att vara skogsägare i dag har förändrats från doften av kåda, svett och ömma muskler till att lära sig sköta skogen på distans och göra bra beställningar.

Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Skogsägarens roll har förändrats ganska mycket under de senaste 10–20 åren. Hurudan skogsägare man är har förändrats ännu mera. Tidigare var självverksamheten högre, rytmen var ofta sådan att man under hösten beslöt sig för att avverka och kring påsken var det alltid bråttom att få ut virket till vägen innan menföret slog till. Planteringar och röjningar sköttes under vår och höst. Närheten till, och känslan för den egna skogen definierades av doften av kåda, svett och ömma muskler.

En allmän trend i dagens värld är tidsbristen och kanske framförallt hur man använder sin tid. Arbetslivet har blivit mera krävande, man bor inte i eller i närheten av sin skog och kombinationen av familjeliv och fritidsintressen gör att man prioriterar bort tidskrävande saker. Viljan att sköta sin skog finns där, men finns tiden för att röja tio hektar skog på egen hand under fyra veckors sommarledighet? En del skogsägare prioriterar sin tid så att de hinner utföra skogsvårdsarbetena själva, och de ser det som en stor möjlighet att kombinera nytta med nöje.

För de flesta är dagens verklighet sådan att de får sköta om sin skog på distans tillsammans med en eller flera samarbetsparter som utför det praktiska arbetet. Det är inget fel med den utvecklingen, men den kompetens som krävs här är att man kan tala samma språk som sin samarbetspartner. Här talar vi inte om finska, svenska eller engelska utan om att man pratar i samma skogliga termer.


Från skogsbruksplaner till skogsdata

Tidigare jobbade Skogscentralen och dess föregångare med områdesplanering samt med att göra upp privata skogsbruksplaner. Sedan 2012 gör Skogscentralen inte längre skogsbruksplaner utan vi har istället övergått till att producera skogsdata. Skogsdata är information om den konkreta beståndsfigurens växtplats, trädbestånd, biologiska mångfald och andra särdrag. Skogsdata som vi samlat in om din skog kan du som skogsägare se i vår e-tjänst MinSkog.fi. Skogsdata innehåller också förslag till skogsvårdsarbeten och avverkningar. Många skogsägare har tackat oss för möjligheten att kostnadsfritt se sina skogsdata på nätet via MinSkog.fi. Vi får också tack för att tjänsten är lätt att använda, att man inte behöver vara en van datoranvändare för att logga in och uträtta sina ärenden med Skogscentralen.

MinSkog.fi är mycket mera än en plats där man kan se uppgifterna om sin egen skog. I tjänsten kan du också ge samtycke till skogsbrukets aktörer att se dina skogsuppgifter, det underlättar samarbetet med dem. Du kan bjuda ut arbetsobjekt för att få hjälp med skötseln av din skog, göra avverkningsanmälningar och ansöka om Kemera-stöd.

Att vara skogsägare i dag har förändrats från doften av kåda, svett och ömma muskler till att lära sig sköta skogen på distans och göra bra beställningar. På marknaden finns många olika elektroniska tjänster för skogsägare, webbaserade eller appar som du kan ladda ner på mobilen. Alla virkesköpare, skogsvårdsföreningarna samt mindre skogstjänstföretag erbjuder gärna sin hjälp. Ofta får vi på Skogscentralen frågan om vilken webbtjänst som är bäst och vilken man skall använda sig av och hur MinSkog.fi förhåller sig till andra tjänster. Vårt svar är att vi har för avsikt att jobba för att MinSkog.fi skall vara navet i skogsdataekosystemet. En tjänst utesluter inte den andra utan alla kompletterar varandra.


Björn Stenmark
chef för kundtjänster
Finlands skogscentral, södra serviceområdet


Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Inrikes

Jungner-Nordgren fortsätter leda Svenska kvinnoförbundet

Svenska kvinnoförbundet valde ny styrelse under sitt årsmöte i Esbo i dag. Anna Jungner-Nordgren från Vasa fortsätter som ordförande. En Korsnäsbo är vice ordförande.

Nyhetsbild
Lokalt

Travveteran jagar framgång – "Jag lever på hoppet"

PEDERSÖRE Segerprocenten och prispengarna är inte lika stora som under toppåren. Efter över femtio år som travkusk kör Rune Granqvist nu den mest hetlevrade hästen.

Nyhetsbild
Övriga annonser

En perfekt mix av utmaningar och möjligheter

ANNONS FRÅN NOVIA

Yrkeshögskolan Novia erbjuder högklassig utbildning på svenska, på fyra olika orter. - Jag är nöjd med studierna och alla de möjligheter de gett mig, säger Olya Tsikhanchuck.