|

Timo har jobbat som sotare i 32 år - fallit ner från tak sex gånger

Förutom att sota kan även Leppänen se till att skorstenen och rökkanalerna är i skick. Zoom
Foto: Felix Rantschukoff

Förutom att sota kan även Leppänen se till att skorstenen och rökkanalerna är i skick.

Kaffekoppen fylls på i det lokala caféet i Vörå centrum. Händerna är nästan lika svarta som kaffet. Det är få yrken som man kan gissa rätt på bara genom att se på händerna. Men så är fallet efter varje arbetsdag för Timo Leppänen, som har arbetat som sotare i 32 år.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

– Det absolut bästa är hälften vatten och hälften diskmedel. Sen skurar jag dem och efter det är det bastun som gäller. Det är det enda som funkar, säger Leppänen.

Det hela började med att Leppänens kompis från Oravais frågade om Leppänen kunde hjälpa till med skorstenar på lördagar. Både Leppänen och hans bror började sin sotarkarriär 1986. I början arbetade han i Vasa, men snart blev han verksam i Vörå.

I dagens läge är Leppänen verksam ända från Vörå till Närpes. Orsaken är att det sedan årsskiftet har skett en förändring i räddningslagen som berör sotning. Ändringarna berör i huvudsak regleringen av hur sotningstjänsterna ordnas. I praktiken betyder det att det nuvarande distriktssotningssystemet har upphört. Det betyder att fastighetsägare beställer lagstadgade sotningstjänster direkt av yrkeskunnig sotare.

Det är en bra förändring sett ur sotarnas synvinkel, säger Leppänen. De får ett obegränsat arbetsområde. Men det kan på samma gång vara litet förvirrande för fastighetsägarna.

Annons
– Det är viktigt att folk förstår att om inte sotaren har synts till ska man ta kontakt. Försäkringsbolagen kräver att man har sotat skorstenen. Annars kan det vara svårt att få ersättning om olyckan är framme. Själv brukar jag lägga en lapp i postlådan och meddela när jag kommer att vara i området. Då får man bara säga hepp så kommer jag.

Leppänen brukar i snitt besöka tio kunder per dag. Men det beror på om han får inbokat flera som bor någorlunda nära varandra. Han säger att eldstäder och rökkanaler ska sotas tillräckligt ofta, beroende på hur de används. Dessutom måste man ta i beaktande konstruktionen samt det bränsle som används.

Enligt Österbottens räddningsverk ska eldstäder och rökkanaler i byggnader som används för stadigvarande boende sotas med minst ett års mellanrum. I byggnader som används som fritidsbostäder ska man sota med minst tre års mellanrum.

– Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas. Om de har stått oanvända i tre år ska de sotas innan de tas i bruk.

Det är få yrken som man kan gissa baserat på personens händer. Men det går att göra på sotaren Timo Leppänen.
Foto: Felix Rantschukoff

Det är få yrken som man kan gissa baserat på personens händer. Men det går att göra på sotaren Timo Leppänen.


Leppänen säger att de nya reglerna är bekanta för honom sedan tidigare. För de fria områdena för sotarna har redan varit i bruk i flera i år i södra Finland. Han säger att det i och med ändringen är bra att vara extra noga när man köper tjänster av en okänd sotare.

– Kolla alltid att de har sina papper i skick, säger Leppänen.

Förutom att rökkanalerna och eldstäderna ska vara i skick så behöver även sotaren kunna slippa upp till sin arbetsplats. Därför ska också stegen och takbryggan kollas så att de håller.

– Annars kan det hända att man inte slipper upp. Och om olyckan är framme så kan de leda till en lång sjukskrivning.

Leppänen har själv fallit ner från taket sex gånger under sin karriär. Men han har aldrig hamnat till sjukhuset, för då det har hänt har det varit vinter. Stegar gjorde i metall är vanliga nu för tiden. Men han saknar trästegarna som var vanligare förr.

– De förvarnade i alla fall om de var på väg att gå sönder. De började knaka. Nu om stegen är i dåligt skick så lossnar hela på en gång.

Tänk på detta

 • Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att:
 • 1) eldstäder och rökkanaler hålls i sådant skick att de kan användas på ett säkert sätt.
 • 2) en sotare regelbundet sotar eldstäderna och rökkanalerna.
 • 3) stegar, delar av tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras på ett säkert sätt.
 • De skyldigheter som anges i 1 mom. gäller inte gasdrivna eldstäder eller deras kanaler.
 • Sotaren ska ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Av sotningsintyget ska följande framgå:
 • 1) byggnadens adress,
 • 2) vem som utfört sotningen,
 • 3) tidpunkten för sotningen,
 • 4) vidtagna åtgärder,
 • 5) observerade fel och brister.
 • Det är skäl att fråga sotningspriset innan man beställer sotning.
 • Fel och brister som medför brandrisk ska specificeras så att kunden kan börja vidta behövliga åtgärder.
 • Källa: Österbottens räddningsverk
 

Artikeln publicerades i Kommunbladet den 13 mars. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.

Mest läst senaste veckan