Den olja på havsområdet som varit möjlig att sanera har nu samlats upp med hjälp av de fartyg som deltagit i arbetet. Bekämpningsarbetet har hindrat oljan från att nå stränder och viktiga fågelområden. En del av oljan har avdunstat och upplösts.

Sjöbevakningen fortsätter övervakningen av området med hjälp av övervakningsflyg och satellitövervakning. Bevakningsfartygen Tursas och Turva stannar kvar nära området i saneringsberedskap, skriver sjöbevakningen i ett pressmeddelande.

Utredningen av fartygsutsläppet fortsätter inom brottsbekämpningsenheten inom sjöbevakningssektionen. 

Sjöbevakningen tackar alla samarbetsparter i operationen.