Ett omfattande finländskt samarbete inom fästingforskning visar att fästingarna ökar i södra Finland.

Inga fästingar observerades vid stationerna i norra Finland. Däremot hittades rikligt med fästingar vid forskningsstationen i Tvärminne i Västra Nyland och på Själö i Nagu skärgård och på åländska Husö.

Mängden fästingar ökade på dessa platser under den tid forskningen pågick.

Nätverket koordineras av Åbo universitet och Åbo Akademi och Helsingfors, Jyväskyläs och Uleåborgs universitet deltar i forskningen.

Projektet startade 2015 och under fyra år undersökte forskarna förekomsten av fästingar i hela landet.

Forskarna observerade rikligt med fästingar på Själö i Åbolands skärgård.


Forskningen undersökte också de sjukdomar som fästingar kan bära på. TBE-viruset, som ligger bakom fästingburen hjärninflammation, är sällsynt också i trakter som är kända för att ha mycket fästingar. Bakterier som orsakar borrelios var däremot vanliga överallt där fästingar förekom. Borreliabakterien hittades hos nästan hälften av de undersökta fästingarna.

Det finns vaccin mot fästingburen hjärninflammation men ingen förebyggande medicin mot borrelios.

Ett fortsatt samarbete mellan de fem universiteten gör det möjligt att följa upp hur fästingarna sprider sig norrut, skriver Åbo Akademi i ett pressmeddelande.