Klicka här för att lyssna på avsnittet om sexuella trakasserier i Österbotten.

Ungdomsinformatör Tessi Backas från ungdomsportalen Decibel gästar podcasten för att diskutera sexuella trakasserier i Österbotten, och faktumet att problemet inte har försvunnit någonstans.

Hur vet man att man har blivit utsatt för sexuella trakasserier? Hur ska prata om det på samhälls- och individnivå och var får man hjälp och stöd? 

I podden medverkar journalisten Karolina Åsmus, som de senaste veckorna sett närmare på sexuella trakasserier i Österbotten. Redaktör är Patrick Sjöholm.