Klicka här för att lyssna på avsnittet

Enligt en kontroll som Världsnaturfonden WWF gjorde vid stränder på sju olika orter i Finland hittades mest mikroplast på Sveaborg i Helsingfors. Nästvärst var Abborrön i Vasa. 

Hur allvarliga är fynden i Vasa och vilka skadliga inverkningar har mikroplasterna i havet? Även vi har rätt dålig koll på mikroplasternas omfattning i våra vatten finns det andra bekymmer i våra trakter. Längs den österbottniska  kusten är det främst övergödning och försurning som ställer till med problem för den maritima miljön.

Kombinationen av isfattiga, milda vintrar och ett varmare klimat leder till att övergödningen ökar. En stor algblomning likt den sommaren 2020 tyder på att det finns mycket näring i havet. 

Forskare oroar sig allt mer för våra gamla synder som vilar på Bottenhavets botten. Där nere vilar enorma mängder fosfor. När bottenvattnet rör på sig och stiger upp till ytan får algblomningen fart på nytt.

– Vi är lite rädda för att algsomrarna som drabbat bland annat Skärgårdshavet i tiotals år blir vanligare här. Förra sommaren blev en varningsklocka för många, säger chef för vattendragsrestaureringar Vincent Westberg på Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral i podden.

Klicka här för att lyssna på avsnittet