Prover från båda jakterna har undersökts på det ryska Vavilovinstitutet. Laboratoriechef Dimitri Politov bekräftade i tingsrätten i dag att det kan finnas ett släktskap. - Men för att kunna uttala mig med större säkerhet borde jag ha tillgång till det finländska dna-jämförelsematerialet, sade Politov. Han hördes per video och med hjälp av tolk. Totalt 13 vargprover har på försvarets initiativ sänts till Vavilovinstitutet för bedömning. Dagens första vittne var Kaarlo Nygren. Han har varit verksam som forskare under åren 1971-2010. Nygren, själv specialiserad på älgforskning, grundade ett viltforskningsinstitut i Ilomants där en stark älgstam lever sida vid sida med storvilt. Nygren fick in totalt 20.000 djur till viltforskningsinsitutet, däribland 130 vargar. En bit in på 1990-talet märkte han hur vargarna började ändra i utseende. En tiondel av alla vargar som kom in efter den här tiden misstänktes vara något annat än rasrena vargar. Nygren berättade i rätten att alla vargar sändes vidare till viltforskningsinstitutet i Taivalkoski. I början fick han respons på tagna dna-prover, men efter att rovdjursforskaren Erik S Nyholm gick i pension år 1996 upphörde responsen att komma. Det var då Ilpo Kojola hade tagit plats som Erik S Nyholms efterträdare.