På söndagen konstaterade coronastyrgruppen i Mellersta Österbotten att sjukvårdsdistriktet befinner sig i en fas med snabb smittspridning. Coronaläget uppfyller alltså kriterierna för den tredje fasen, som kommer efter accelerationsfasen och basnivån. 

Det är främst unga, 12–25 åringar, som smittas och därför rekommenderar coronastyrgruppen att alla läroanstalter på andra stadiet övergår till distansundervisning nästa vecka (17–21 maj).

Det är främst i Kannus som situationen är svår. Där kommer undervisningen för elever i årskurs 4–9 att fortsätta på distans nästa vecka. Även andra kommuner kan ta ett beslut att övergå till distansundervisning.

I fasen med samhällsspridning rekommenderas munskydd för alla över 12 år inom grundutbildningen. 

Styrgruppen kommer att samlas på nytt på tisdag och granska vilka rekommendationer som gäller i områden med snabb smittspridning.