De nya fallen hör alla till den breda smittkedja som fick sin start i Karleby på första maj. De flesta har redan varit i karantän, men fortfarande är några av fallen sådana som inte varit det. När det gäller dessa kan man inte med säkerhet säga var och hur de smittats.

 

Soite påpekar också idag att man har en oro över att karantäns- och isoleringsbeslut inte alltid hållits. Man påminner om att det är olagligt att bryta ett karantänsbeslut som är utfärdat av smittskyddsläkare och meddelar att Soite vid behov kommer att ta polisen till hjälp för att få bukt med detta.

De senaste dagarna har en patient varit intagen på Mellersta Österbottens sjukhus i Karleby på grund av covid-19, men nu i dag rapporterar Soite att patienterna är två till antalet.

Fortfarande är det många som låter testa sig, och Soite meddelar att provsvaren kan dröja på grund av den höga belastningen på laboratoriet. 

Soite meddelar ingen exakt incidens i dag, men skriver i sitt informationsmejl att siffran fortfarande stiger och att det finns risk för massexponeringar i sjukvårdsdistriktet.

I S-Market i Kelviå har en coronasmittad befunnit sig på tisdagen kl. 6-14 och onsdagen kl. 6-14.

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen hade möte på fredagen och skärpte rekommendationerna för hobbyverksamhet utomhus. Hobbyverksamhet ute i grupp rekommenderas för max 10 personer och det här gäller till den 1 juni.