Coronaläget håller nu på att lugna ner sig i Mellersta Österbotten. Tre fall på en dag är det lägsta antalet sedan den 9 maj.

Från Soite vill man ändå påpeka att läget fortfarande är allvarligt. Alla de test som har sekvenserats från den stora smittkedjan som fick sin start i Karleby den 1 maj har visat sig vara den indiska varianten. Den smittar väldigt lätt, och därför uppmanas alla invånare noga hålla sig till de hygienföreskrifter som finns, följa de rekommendationer som gäller folksamlingar och söka sig till coronatest med väldigt låg tröskel.

 

Fast de flesta personer som testar positivt varit i karantän så upptäcks ännu fall som inte varit det. Smittfallen kan i nuläget spåras till 80 procent och 1,2 procent av de tester som tas är positiva. Incidensen har sjunkit till 182 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen. Två patienter vårdas för covid-19 på centralsjukhuset i Karleby.

Regeringens besked om en uppdatering av hybridstrategin för att bekämpa coronan leder till vissa förändringar i Mellersta Österbotten. 

Från den 2 juni är rekommendationen för privata samlingar inomhus max 10 personer och utomhus max 20, beslöt den regionala covid-19-myndighetsgruppen på ett extrainsatt möte på fredagen.

När det gäller hobbyverksamhet får seriematcher spelas utan publik så länge maxantalet personer på plats följs, liksom alla hygeinföreskrifter.

De nya rekommendationerna gäller till den 15 juni. Ett nytt besked kring maxantalet deltagare på offentliga samlingar väntas från Regionförvaltningsverket inom kort.