UPPDATERAD. De nya besluten betyder att i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas antalet deltagare inomhus till 10 personer och i avgränsade områden utomhus till 50 personer. Detta gäller offentliga sammankomster.

På basis av uppdateringen av statsrådets hybridstrategi och utredningar från sjukvårdsdistrikten och utgående från en helhetsbedömning beslöt Regionförvaltningsverket på fredagen att förlänga begränsningarna för offentlig sammankomster med lättnaderna. Bestämmelserna är i kraft från den 2 juni till den 15 juni (undantaget Reisjärvi).

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen beslöt tidigare på fredagen att det maximala antalet för privata samlingar inomhus är max 10 personer och utomhus max 20. Det nya beskedet om maxantalet deltagare på offentliga samlingar kom senare på fredag eftermiddag från Regionförvaltningsverket.

Den regionala covid-19-gruppen beslutar om privata samlingar och Regionförvalningsverket om offentliga. 

Uppdaterad och kompletterad lördag 29.5. kl 13.24 vilken myndighet beslutar vad.